64

Algutsboda

citroner13nov
Ett vackert citronträd fotat på min sjuttiofemårsdag

Kan man nära en förhoppning om ett bombfritt århundrade? Förra århundradet bombades städerna Guernica, Coventry, Dresden, Hiroshima, Hanoi, Bagdad, Belgrad....
I de flesta fallen var det tyska eller amerikanska piloter. Påfallande lite militär betydelse. Bombning av civilbefolkning var det fråga om  —  terrorbombning! Eller vad annars?
Propagandan säger nuförtiden, att bombfällarna blivit kirurgiskt skickliga och därtill kan skilja civilt mål från militärt. Bevisligen osant.  Bilder.

I krig kan hussprängningar vara legitima aktioner, skriver Jan Hjärpe i DN 26 okt. Krig råder nu   —   och krigspropagandan har hittills varit framgångsrik!

Författaren Sven Lindqvist skriver "att angripa civila är militär dumhet" i DN 5 okt 2001.
Skrivs 2001-10-26

 

150.red

Upp

Emma hälsar på hos Gunnar den 24 maj 2001

pic fra Husarviken nov 2005

 

150.red

Upp   —   Ned

Sillablek och kornblixtar

Ett vanligt himlafenomen kunde iakttas under augusti- och septemberkvällarna i de sydöstra delarna av vårt land. Det var åskan utan dunder. Ett ljudlöst fenomen. Kornblixtar eller som man sa, "konblixtar". Folk kallade det för sillablek.

Det var så att när sillstimmen vände buk i Hanöbukten och träffades av månens strålar så blixtrade de silverglänsande fjällen upp mot natthimlen där de reflekterades och kunde ses som himlafenomen uppe i Småland, t.ex. i Vissefjärda socken.

Så nu veten I detta (som Strindberg skrev)!
Den som förfogar över Nordisk Familjebok från 1905 kan läsa att
Kornblixtar utgöras af till formen obestämda ljussken eller flamningar, som plötsligt upplysa en större eller mindre del av himlen....
Vidare:
Kornblixtarna är ljudlösa blixtar, som om sommar- och höstkvällarna upplysa horisonten.
I de flesta fall torde kornblixtarna böra tillskrifvas ett åskväder, som är så aflägset att dundret ej höres på observationsplatsen.
Att så alltid är förhållandet, kan dock ej anses vara afgjort.

Jag lutar åt sillstim! I vart fall om man den 3 september 1968 befann sig i det triangulära området Åkerby (Ljuder) - Falebo (Vissefjärda) - Buskahult (Blekinge).

 

150.red

1961

alla sidorna

Kornblixtar och andra himlafenomen

Kylie Minogue

Nedåt

150.red

Local files:

150.red

 

150.red

blom/pil.html

ooo

Lissabon

 

150.red

Kylie Minogue

Kylie Minogue aus Australien, sie singt songs

Kylie var flickan som sjöng "Dancing Queen" i avslutningsceremonin till de Olympiska spelen i Sidney.

♫ ♫ ♫ ♫ Locomotion

Kylie Minogue - Locomotion.mp3

 

God Fortsättning!

Ejnar Ekström

local folder content

Julafton 2005

Jag skriver om ändringar av ortnamn, Griseboda alias Grisebo som blev Åkerby etc på julaftonen.

luntmakaremannen