Hemsidor med foton från Småland

Orter och ortnamn

Lessebo, Ljuder och Linneryd
Ett vägkors i Åkerby. Foto av Lars-Olof Larsson - omslagsbild till boken 'Ortnamn i Kronobergs län'   Fridolf Jönsson, Växjö, 1989, ISBN: 9185882046


Hur man kan försvara sig

Om användning av s.k. konventionella vapen skrev den gamle Plinius:

"I Samosata vid stranden av Eufrat finns ett träsk som frambringar en brännbar gyttja kallad petroleum. Så snart detta kommer i beröring med en fast kropp fastnar det vid denna, och när folk berör det häftar det vid dem när de försöker frigöra sig från det. På så sätt försvarades stadsmurarna då de angreps av Lucullus (i Mitradates krig år 74 f. Kr.).
Trupperna blev brända av sina egna vapen. Vatten får det endast att brinna ännu kraftigare; försök ha visast att elden kan kvävas endast med jord.
"

"Nafta är av liknande art — detta är namnet på ett ämne som rinner ut som flytande beck i trakten av Babylon och den del av Partien som är belägen i närheten av Astacus. Nafta är nära besläktat med eld, som omedelbart dras till den när den förnimmer naftan. Det var med dess tillhjälp Medea enligt sägnen brände sin medtävlarinna, vars krans tog eld sedan hon nått fram till altaret för att offra."

 (II: 108 i Historia Naturalis)

Hitta en hemsida

husbyggnad

isfaran försvunnen?

Gamla foton:

line

1920 | 1931

line

1962 | 1965

line

1976 | 1987

line

Vägskylten stod i Åkerby. Det är på vägen från Bågsjö till Ljuder.

Ulla Billquist:

Satt en onsdag sommaren 2011 på Kabyssen, Vaxholms Hotell, - det gick bra jobba här, men musiken är personalvald, hur skulle den kunna vara annat?

Nu ska jag flytta alla album och rena fotosidor till 'nya' foldern.

Sidan ligger sen den 22/2 2017 i folder blom.

Foton fråm 2010

Foton fråm 2020

Foton fråm 2021