150ee


 

The Pirin Ensemble - 'Katerino mome'

  Den avsiktliga förödelsen - hur ska detta sluta?   Broar bombas - liksom människor1999 års bilder Europa - maj 1999 Tito satt ju där Jajce, en stad i Bosnien

4line

Till sidans topp

4line

San Stefano

San Stefano-freden stöter man på när man börjar studera orsakerna till oredan på Balkan. "The threaty of San Stefano" . Platsen San Stefano ligger i Turkiet och heter numera, enligt Norstedts uppslagsbok: Yesilköy, och det är en förort till Istanbul, på den europeiska sidan, invid Marmarasjön (2½ mil sydväst stadscentrum).
Här slöts 1878 en fred i det rysk-turkiska kriget. Därvid överenskoms bl.a. att turkarna skulle utrymma ett stort område i Europa. Rumänien, Serbien och Montenegro skulle få full frihet och självstyrelse skulle inrättas för Bosnien-Hercegovina och Bulgarien.
Freden blev redan samma år reviderad genom Berlinkongressen. I den fick andra stormakter gehör för sina önskemål och i samtliga fall på Rysslands bekostnad. Engelsmännen ville ha kontroll över Dardanellerna och utestänga ryssarna från Medelhavet. Detta kunde ordnas med det turkiska kortet. England fick Cypern, ett utomordentligt fint läge för kontroll över såväl Suez som Dardanellerna. Kejsardömet ý?sterrike-Ungern besatte Bosnien-Hercegovina och fick pant på Sandjaket Novi Bazar, ett område i södra Bosnien som effektivt skulle utestänga serberna (och ryssarna) från Adriatiska havet. Ledande män vid Berlinkongressen anses Bismarck och Disraeli ha varit, representanter för den starkaste kontinentalmakten sedan tyskarna segrat i fransk-tyska kriget 1870-71 och sjömakten Storbritannien. Ryssarna vågade inte gå emot dessa makter, särskilt som de visste de var hotade långt borta i öster av Japan.
Ryssarnas vinster vid freden i San Stefano blev ytterst kortlivade. Bulgariens besittning av Makedonien blev en temporär historia. Turkarna behöll greppet än ett tag.

Serberna lugnades med antydningar om att de kunde expandera söderut, längs Wardarfloden genom Kossovo. Huruvida Makedonien skulle tillhöra Bulgarien, Grekland eller Serbien blev sen föremål för dispyter och krig; de båda balkankrigen, strax före första världskriget. Stormakterna agerade då liksom nu men befolkningen på Balkan, albaner, rumäner, serber, greker, bulgarer, turkar, gavs sällan tillfälle till verkligt självstyre. Ibland delades befolkningen in efter de kyrkor de ansågs tillhöra, religionskriteriet. Andra försökte dela exempelvis den makedonska befolkningen efter vilket språk folk talade: albanska, grekiska, bulgariska eller serbiska. Det makedonska området kan på något sätt sägas vara ursprungliga oroshärden och ha gett Balkan epitetet Europas oroliga hörn. Varje månad omkring sekelskiftet mördades ett hundratal människor, bulgarer mördade serber, greker albaner osv, osv.

../imag/170red.jpg

Peter Handke

Aber bin ich in Serbien nicht einmal doch ganz allein gewesen? Das war an einem der Schneetage in der Grenzstadt Bajina Basta. Noch in der Morgendämmerung machte ich mich auf den Weg, mit zwei Zielen (eingedenk meiner Lieblingsredensart "Dazu hättest du früher aufstehen müssen!"): Autobusbahnhof, und Drina, nicht bei der Brücke hinüber nach Bosnien, sondern irgendwo ausserhalb, möglichst weit hinter den Häusern und Gärten, wo sie zwischen den Feldern und Viehweiden flösse, hüben und drüben.

Ett smakprov ur Epilog, Peter Handkes bok:
"Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien" Suhrkamp Verlag 1996.

../imag/170red.jpg

**************

Belgrad - Der österreichische Schriftsteller Peter Handke hat nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur am Samstag beim Begräbnis des früheren jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic gesprochen. In seiner Rede auf serbisch sagte Handke, dass die "so genannte Welt keine Welt sei" und dass er die Wahrheit nicht kenne, dass er aber "zuhört, schaut und fühlt". Er sei "glücklich", dass er sich heute in Serbien befinde und "Slobodan Milosevic nahe" sei. Handke sagte dies vor dem auf dem Hauptplatz von Pozarevac aufgestellten Milosevic-Sarg vor mehr als 20 000 Anhängern des Ex-Diktators. Der 63-jährige Autor hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für Milosevic eingesetzt und ihn 2004 im Gefängnis in den Niederlanden besucht.

1996 hatte Handke mit der Veröffentlichung seines Textes "Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien" einen Skandal provoziert. Darin bezeichnete er die Serben als die wahren Opfer des Bürgerkrieges.
Auch im vergangenen Jahr geriet Handke wieder in die Kritik, als er für die Zeitschrift "Literaturen" einen apologetischen Gerichtsbericht aus Den Haag verfasste, in dem er Milosevic verteidigte und seine Verantwortung für Kriegsverbrechen in Abrede stellte.

**************
Källa:
Der Spiegel 2006-03-18

4line

sidans toppHem 0Hem 4Balkan

4line

I en liten notis omtalas att sex krigshelikoptrar gått till anfall vid sjön där en fjortonårig pojke fiskade med sin pappa. Pappan sköts genast till döds med tung kulspruteeld. Sonen togs till fånga. Det är aldrig långt till våld på Balkan. Framför allt har Österrikare, Ungrare och Turkar stått för våldet. På senare tid även ett av TV framdrivet, hysteriskt hat, och /hot om att bomba Belgrad/ våld mot de männskor som tillhör den serbiska folkgruppen.

Man erinras om 1914 och 1940-41 . . .

Anledningen till explosionen i Bosnien 1992 och att kriget blev så blodigt är - enligt Carl B. - att människor hade kvar sina minnen från vad som hände på 40-talet och sin fruktan för att det skulle hända igen.

M.a.a. DN 980725 "Sänd svensk trupp till Albanien" - Carl Bildt om Kosovokrisen.

CB:s efterhandsanalys om orsakerna till den fruktansvärda utvecklingen i det forna Jugoslavien är nog riktig: Först skulle det existerande Jugoslavien bevaras, eftersom dess sammanbrott kunde befaras få effekter i andra länder och områden. Sedan, när detta alldeles uppenbart var en orimlighet, skulle nya stater erkännas, eftersom detta ansågs vara enda vägen för att spärra mot krig och våld.

Bägge ansatserna var felaktiga och farliga. När stater erkändes utan att det fanns stabila arrangemang för samlevnaden mellan olika befolkningsgrupper inom dem skapades spänningar som ledde till våld och krig. Det misstaget var stort i Kroatien, och det var än större i Bosnien.

Så långt Carl Bildt. Min minnesbild av det hela var att Tyskland (som alltid stött kroaterna) och USA tävlade om vem som först kom att erkänna utbrytarstaterna. Svenska utrikesministern på den tiden, flickan af Ugglas - den nyligen bortgångne, mediamogulens (Stenbeck) syster - ville också vara med på ett hörn, antagligen av ideologiskt dunkla skäl. Ej mer om tragiska ministrars öde i detta sammanhang. Våld föder våld. Att bombas måste medföra att många av de utsatta kommer att hata bombarna och hata även dem som anser att bombningar av städer och broar är ett acceptabelt politiskt medel. Bomber över Belgrad, Bagdad, Kabul och nästa gång kanske Damaskus och Teheran - hur kan männsikor ställa upp på sådant? Barbari, liksom på gamla testamentets tid.

nyckelord:Ivo, Novi, Sad, Trastfältet, Kosovo, Polje, Travnik, Vitus samt år 1389

4line

sidans toppHemHem 4Balkan

4line

Bosnien 1920

Medan CB fann det svårt att lämna Bosnien 1997 beskrev Ivo Andrîc, nobelpristagaren 1961, hur en judisk läkare redan 1920, med sina minnen från deltagande i första världskriget (jag förmodar på Österrike-Ungerns sida) finner att han måste lämna Bosnien på grund av människornas hat. Novellen heter Ein Brief aus dem Jahre 1920 och handlar om "diesen spezifissch bosnischen Hass", som han beskriver som något liknande en farlig och utbredd sjukdom, som han tror, att man i framtiden (!) måste sända vetenskapsmän att studera på ort och ställe, på samma sätt som man studerar exempelvis leprans utbredning ...

Jag återger oöversatt en bit av den omtalade historien, som Ivo Andrîc skrev för 60 år sen. Det är inte helt lätt skriva författarens namn korrekt med nuvarande HTML Det bör heta Ivo Andric, med wp går det men i HTML svårare € Bosnia - Brief aus dem Jahre 1920 Erfor senare (1999) att boken finns på svenska faktiskt. Se . . . Snörmakare Aljo översatt av Torsten Sjöfors, en TV-känd balkanexpert.

I början av 1996 kom Peter Handke med "Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien". /Suhrkamp Verlag/ Det var första gången jag fann något läsvärt av hög klass på Internet. Den publicerades nämligen i Süddeutsche Zeitung först, och de på tidningen, la ut den på nätet. Boken väckte uppståndelse och stor förargelse. Jag vill tacka de som på SDZ drev igenom detta storartade initativ att ge en viktig berättelse spridning - snabbt och till billigt pris ...

Ett läseprov ur boken ges ovan. (Nu finns den också översatt till svenska.)

150.red.jpg

Novi Sad massakern 1942

150.red.jpg

Kjell Magnussons inlägg i DN 20 mars 2000 lästes. Han skrev att Sverige bör dra sig ur Kossovo.URL: http://www.ejnar.se/balkan/balkanbilder.html


Valid CSS! U p p