Emigrationen till Nordamerika

Nedåt på sidan

FÖRST TVÅ VACKRA FILMER:

150.red

150.red

August Strindberg uttalade sig om

utvandringen till Amerika

[ ... ]   När då först armén skulle omorganiseras och nya regimenten uppsättas gjorde man den bedrövliga upptäckten, att det fattades folk. En illustration till folkbristen bestods av Lapplandsexpressen, vilken i den vevan gick in på Stockholms Central med en passagerare. Almanack för alla bidrog med en illustration till emigrationen: Hundra man om dagen!

Då vaknade man till besinning och började utreda emigrationsfrågan. Statistikern Sundbärg behövde bara läsa i sina protokoll för att upptäcka det landets befolkning övervägande utgjordes av ålderstigna och minderåriga; de manbara hade flytt.

Nu i dessa dagar har jag läst hela utredningen, som ju är ganska målande, ibland lite blomstermålande, och när jag frågar mig: Vad är orsaken till landets avbefolkning, så besvara emigranterna frågan i tre tempo: Värneplikten, Skogsskövlarna, Det föråldrade styrelsesättet, med en lagstiftande, självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös underklass, där samhällets oumbärlige regeras av de umbärlige.   [ ... ]

Källa:   August Strindberg, 
Tal till svenska nationen samt 
	andra tidningsartiklar 1910-1912.
    © Albert Bonnier 1919.

För att slippa göra värnplikten reste min fader iväg till Minnesota, via Kristiania, år 1907.
Så Strindberg har rätt i detta; värnplikten var en orsak till emigration. Pappa stannade där borta i sjutton år.


utförligare utdrag ur Strindbergs text
Strindberg om bokföring mm


Enbart under år 1907 passerade 1,7 miljon emigranter Ellis Island (New York) -   de flesta svenskarna fortsatte sen till Minnesota; min pappa var en av de många som kom till Amerika det året...


Månsken på Strömmen

Som klippt i sotat papper står södra bergens kontur,

och Strömmen rullar med svarta virvlar längs kajens mur.

Men över virvlarna spänner månen sin blanka stråt,

och mitt i det blanka gungar en fiskare i en båt.

 

Nu vevar han upp sitt sänke. Låt se vad han får i kväll.

Det lyser i nätets maskor som idel glimmande fjäll.

Men det är bara vatten, som glittrar och rinner bort.

Han fiskar månsken och sjunger och ror sin väg inom kort.

 

Poet, vad har du fiskat

i kväll i den strida ström?

En bubbla. En månskensdroppe.

En snabbt förrunnen dröm.

Bo Bergman, 1869 - 1967. Ur diktsamlingen "Elden" . Den finns numera på platta utanför Sagerska huset, vid Norrström, Stockholm, kulturhuvudstad 98.


Mina utvandrande släktingar:

De här fem personerna utvandrade och dog i Amerika. Min far, Sigfrid Ekström och dennes bror Nils Ekström for till USA men återvände till hemlandet; Sigfrid vistades i Minnesota, i 14 år (han var 18 vid utresan och 32 år vid hemkomsten) 1907-1921.