threelines

Tadjikistan

Tadschikistan

Land of beautiful mountains

nurek dam    


who is that   —   nato   —   Manija sjunger en gammal Tadjik sång


7,3 milj inv   -   huvudstaden heter Dushanbe (Dusjanbe)

Högsta topp i bergskedjan Pamir: 7500 meter.

Sjön Kara-Kul Floden Syrdarja

Landet gränsar till Kina, Afghanistan och Uzbekistan. I norr finns också det lilla gränslandet som heter Kyrgysistan samt därovanför finns sen Kazakstan och längre norrut Ryssland. Landet har tillhört Sovjetunionen.


Pathaner

Stammar i norra Pakistan och södra Afghanistan som talar pashto. De anser sig ha en gemensam anfader. Individualister med hederskodex med tre absoluta plikter: Att ge alla flyktingar asyl. Att visa generös gästfrihet, även mot fientligt sinnade. Att utplåna vanära genom hämnd.

Källa: 'Från Indus till Hindukush', Sigrid Kahle (resa 1953).

Komplettering av ovanstående:

Pashtun - also spelled Pushtun, Pakhtun, Pashtoon, Pathan ... are a people who live in southeastern Afghanistan and the northwestern province of Pakistan. They are one of the largest ethnic groups in Afghanistan. Pashtun have lived for centuries between Khurasan and the Indian subcontinent, at the crossroads of great civilizations. Pashtun are made up of about sixty tribes of varying sizes. Each one occupies its own territory. Pashtun are the major ethnic group in Afghanistan. In Pakistan, Pashtun predominate north of the town of Quetta and between the Sulaiman Mountain Ranges and the Indus River. Pashtu is the language of the Pashtun and one of the two official languages of Afghanistan. It is also the language of twelve million Pashtun in Pakistan. Pashtu belongs to the North-Eastern group of languages within the Iranian branch of Indo-European. Pashtu is written in the Perso-Arabic script.

Källa: http://www.everyculture.com/wc/Afghanistan-to-Bosnia-Herzegovina/Pashtun.html#ixzz42ba8Z7e7


Pamuk om Pinter

Låt oss därför fråga oss hur förnuftigt det är att svartmåla kulturer och religioner, att obarmhärtigt bomba sönder länder i demokratins eller yttrandefrihetens namn.   [. . . ]   Detta våldsamma, grymma krig är Amerikas och västs stora skam.     —   Författare som Harold Pinter och Arthur Miller, är den västliga världens stolthet.

DN 15 okt 2006 (Nobelpristagaren Orhan Pamuk)

Harold Pinter: Konst, sanning och politik

Harold Pinter again: Why Bush is Insane

Links:Upp