64

Gustaf Ekström

liten orange linje

liten orange linje

Ny registrering av släktingar:

Med programmet 'MinSläkt' har jag åstadkommit följande släktarkiv:   Ekström - http://ejnar.se/ekst/default.html

liten orange linje

Min farfarsfar hette Gustaf Ekström, han föddes år 1797 i Göteryd (G) och uppges vara gårdssmed.
Gustaf Ekström var gift tre gånger och fick tolv barn; av dessa barn dogo fyra redan åren 1829-1830...

Min farfarsfar, Gustaf Ekström, och dennes hustrur samt de tolv barnen, har listats nedan:

liten orange linje

Hustru/Moder Barn Född Död
Kerstin SvensdotterSven 6/2 1821 26/4
Kerstin SvensdotterCajsa 20/7 1823 4/4 1829
Kerstin SvensdotterAnders 2/4 1826 21/9 1830
Sigrid MånsdotterKerstin 1/9 1829 30/9 1829
Sigrid MånsdotterKarin 19/6 1830 24/6 1830
Ingrid LindströmLena Kajsa 27/1 1842 26/2 1913
Ingrid LindströmJohan Petter 20/6 1845 23/5 1922
Ingrid LindströmWilhelm G 23/11 1847 8/11 1872
Ingrid LindströmAugust 3/5 1850 10/3 1927
Ingrid LindströmKarl Fredrik 28/1 1853 30/1 1869
Ingrid LindströmValfrid 19/9 1855 14/11 1895
Ingrid LindströmAugusta 29/4 1858 19/2 1931

liten orange linje

Gustaf Ekström 1797-1865, min farfarsfar

liten orange linje

Gustafs tre hustrur:

Av Gustaf Ekströms tolv barn, levde år 1900, endast fyra; de var alla Ingrid Lindströms barn: Lena Kajsa Gustafsdotter 1842-1913, Johan Ekström 1845-1922, August Ekström, min farfar, 1850-1927 samt Augusta Ekström 1858-1931. Sonen Valfrid Ekström, född år 1855 dog 1895 vid 40 års ålder.
En son, Sven, född 1821, gifter sig bevisligen i mars 1843 - men är sedan september 1844 totalt försvunnen... Sven skulle bege sig till Stockholm enligt notering i kyrkböckerna. Där dyker han emellertid inte upp.
Stockholm var en grannby till födelseorten Bäckasjögärde i Backaryd i Blekinge. Hur gick det för Svens fru efter detta korta äktenskap? Jo, hon gifter om sig med en sockenskräddare Svensson!

orange190

Personakt Gustaf Ekström - min farfarsfar

En personakt Gustaf Ekström 1797-1865, genererad i programmet MinSläkt, med 64 källanvisningar från kyrkböcker i Småland och Blekinge - http://ejnar.se/Personakt_farfarsfar.pdf

orange190

Ulrik-Elg
Simon Elg var en av mina anfäder. Hans dotter, Brita Elg var gift med min farfars farfars farfar, Gustaf Ekström, född 1719.

liten orange linje

Uppåt   |   Nedåt

orange190

hobyhus

Kan det möjligen vara fru Ståhl och syster Augusta som skymtar till vänster? Förutsatt att det är åkaren, Johan Ekström, som avbildats på detta Hoby vykort.
Rucklet tjänade väl ändå inte som bostad för någon människa, eller?

liten orange linje

Det var en gång ett ljust och leende landskap

barndomens utsikt mot söder, år 1949

Tegar, gräsvallar, stenrösen, nästan igenväxta diken men ändå av människan odlad mark, ett öppet, ljust och leende landskap. Fotot från omkring 1949. Utsikten från min barndoms stugfönster...

einar

liten orange linje