64

Gustaf

liten orange linje

liten orange linje

Ny registrering av släktingar:

Med programmet 'MinSläkt' har jag i mars 2019 åstadkommit följande:   Ekström - kusinerna

Släktforskningen ska fortsätta på alla fronter...

liten orange linje

Min farfars far hette Gustaf Ekström, han föddes år 1797 i Göteryd (G) och uppges vara gårdssmed. En son, August, fick börja med efternamnet Gustafsson. Senare i Nybro (Pukeberg) ändrade han det till Ekström. August Ekström, min farfar, föddes den 3 Maj 1850 i Bäckasjögärde, Backaryd, Blekinge.
August Ekström var gift tre gånger och det finns tio registrerade barn; enligt denna förteckning:

Augusts fader dvs min farfarsfar, Gustaf Ekström var också gift tre gånger och fick likaledes 10 barn.

Nedan har jag en förteckning över Augusts barn, dvs min pappas hel- och halvsyskon.

Augusts barn
Moder Barn Född Död
Hedda S Gustaf Artur 24/6 1872 2/1 1907
Hedda Serafia 5/7 1874 21/11 1934
Hedda Hilda 19/1 1876 1/9 1935
Hedda Syster Augusta 14/2 1878 16/11 1882
Hedda Syster Alfrida 16/4 1880 12/6 1886
Hilda Carl Johan 14/2 1883 17/9 1883
Hilda Olof Torvald 13/10 1884 10/12 1960
Ida Sigfrid Wilhelm 30/7 1889 18/12 1977
Ida Tage Adolf Wirelius 2/1 1892 18/12 1977
Ida Nils Johan Konrad 23/12 1893 24/11 1973

Sigfrid Wilhelm blev min pappa.

liten orange linje

Min farfarsfar, Gustaf Ekström, och dennes tio barn, har listats på sidan om Gustaf Ekström

liten orange linje

Hustru/Moder Barn Född Död
Kerstin SvensdotterSven Gustaf 6/2 1821 26/4 1897
Kerstin SvensdotterCajsa 20/7 1823 4/4 1829
Kerstin SvensdotterAnders 2/4 1826 21/9 1830
Sigrid Månsdotterbarnlöst
Ingrid LindströmLena Kajsa Gustavsdotter 27/1 1842 26/2 1913
Ingrid LindströmJohan Petter 20/6 1845 23/5 1922
Ingrid LindströmWilhelm G 23/11 1847 8/11 1872
Ingrid LindströmAugust 3/5 1850 10/3 1927
Ingrid LindströmKarl Fredrik 28/1 1853 30/1 1869
Ingrid LindströmValfrid 19/9 1855 14/11 1895
Ingrid LindströmAugusta Fredrika 29/4 1858 19/2 1931

Mer om August och Gustaf Ekström finns på sidan om August Ekström

liten orange linje

Uppåt   |   Nedåt

liten orange linje

Det var en gång ett ljust och leende landskap

barndomens utsikt mot söder, år 1949

Tegar, gräsvallar, stenrösen, nästan igenväxta diken men ändå av människan odlad mark, ett öppet, ljust och leende landskap. Fotot från omkring 1949. Utsikten från min barndoms stugfönster...

liten orange linje