64

August Ekström 1850 - 1927

liten orange linje

anor.html - alla släktforskningssidorna - Nederst på denna sida

liten orange linje

August Ekström 1850 - 1927

August Ekström, som husägare i Nybro farfars och farmors leverne i Pukeberg och på Kvarnaslätt

liten orange linje

Min farfarsfar hette Gustaf Ekström, han föddes 1797-11-11 i Göteryd (G) och uppges vara gårdssmed. En son, August, fick börja med efternamnet Gustafsson. Senare i Nybro (Pukeberg) ändrade han det till Ekström.
August Ekström föddes den 3 Maj 1850 i Bäckasjögärde, Backaryd, Blekinge.
August Ekström var gift tre gånger och det finns tio, i äktenskap registrerade, barn, enligt förteckning nedan.

Augusts fader, dvs min farfarsfar, Gustaf Ekström, (1797-1865), var också gift tre gånger och fick likaledes minst 10 barn.

Augusts moder, Ingrid Christina Lindström, (1823-1909) förtjänar egentligen en egen hemsida. Hon var gift två gånger, först med min farfarsfar, senare, efter att ha blivit änka, med en yngre man, Sven Carlsson Ekström. Denne var en brorson till farfarsfar. Bland hennes anor finns en Masmäster Petter Lindström som varit verksam på Pauliströms jernbruk, Bruzaholms Bruk samt på Lindefors Bruk i Svennevad.

Farfar blev stadsbo

Min farfar och dennes anfäder, alla Ekström, voro smeder och verksamma på järnbruk i Småland och Blekinge. Det var knipsmeder, ringsmeder, spiksmeder och andra hammarsmeder. Men behovet av dessa yrken minskade drastiskt. Farfarsfar blev gårdsmed i Blekinge.
Farfar August var bosatt i byn Guö i Åryds socken, som ligger strax öster om Karlshamn. Vad han arbetade med finns inga uppgifter om. Farfar gifte sig vid 22 års ålder och två barn föddes i Åryd.

Karlskrona

August flyttar i november 1875 med hustrun Hedda och två barn österut till Karlskrona stad. Där kommer han att vara skriven under 15 år.

En bild framkommer där hustrun och barnen finns i Karlskrona men där familjeförsörjaren är uppe i Småland. August Ekström är arbetsledare vid bygget av stenkyrkan i S:t Sigfrid socken, nära Nybro.

Kyrkbygget pågick åren 1885 - 1887. Min farfars kunskap behövdes, som erfaren stenhuggare och fästningsarbetare även åren dessförinnan - då de stora stenblocken skulle brytas i Krukebo - några kilometer från själva byggarbetsplatsen uppe på Kulla.
Hur livet gestaltade sig för familjen nere i Karlskrona? Det är fattigt och eländigt kan man tänka sig.
Många motgångar har registrerats. 1876 föds dottern Hilda. 1878 föds dottern Syster Augusta. 1880 föds dottern Alfrida den 16 april. Modern, Hedda Nordgren, Augusts första hustru dör kort därpå, den 28 april.
1882 gifter August om sig med Hilda Chalotta Pettersson från Vissefjärda. I november 1882 dör Syster Augusta i mässling, blott 4½ år gammal. 1883 föds sonen Carl Johan i februari men dör i kronisk magkatarr redan i september samma år. 1884 föds sonen Thorvald. 1886 dör Alfrida av bröstlidande den 12 juni. Hon dör i S:t Sigfrid och blev bara sex år. 1887 dör Hilda, Augusts andra hustru, uppe i S:t Sigfrid - i lungsot. I april 1889 gifter August sig med Ida Lindström, min farmor. Sigfrid Ekström (min far) kom sen till världen den 30 juli samma år.

I november 1890 flyttar familjen västerut till staden Ronneby.

Ronneby

August Ekströms familj om sju personer inkommer med tåg till Ronneby den 22 november 1890. Varför de flyttar vet man väl inte i dag - kanske var de inte längre önskvärda i Karlskrona stad? Det förefaller som om man hyr lägenhet, inne i staden Ronneby. August har en bror, Johan åkaren kallad, samt en syster, Augusta, gift Broberg, som bor utanför stan. Kanske de kunde vara varandra till hjälp o stöd?
August noteras som stenhuggare i kyrkböckerna. Sonen Tage föds i Ronneby 1892. Hela familjen lämnar Blekinge i november 1893.

Nybro

August Ekström med hustrun Ida och fem små barn flyttar upp till Göljemåla, Madesjö, dvs mitt i Nybro, dåvarande köping. Nybro blir stad först 1932.
Man inkommer i november och redan den 23 december föds sonen Nils. Det finns nu tre helbröder: Sigfrid, född i Karlskrona, Tage född i Ronneby och Nils, född i Madesjö (dvs Nybro).

Familjen flyttar i oktober 1895, av obekant anledning, ut till Stora Mölebo - en by som ligger lite utanför Nybro, intill S:t Sigfrids kyrka. Efter sex dår där i Mölebo (uttalades Möllbo) återflyttar August Ekström med sin lilla familj till Nybro. August bor där, i ett hus på en plats kallad Kvarnaslätt, till sin död, 1927. Hans hustru Ida lever till år 1942.

August står i kyrkböckerna som stenhuggare, murare och i Nybro som grundläggare. Jag vet inte mycket om hans status. Min pappa pratade nästan aldrig om sin far. Jag kunde ju inte själv träffa farfar, eftersom han dog sju år innan jag föddes.
Det finns inte ett enda fotografi av August Ekström - därför skriver jag nu om det lilla som kunnat komma fram ur kyrkböckerna. Men en bild av dödsannonsen har upphittats - jag fick den via facebook december 2022!

220ee

liten orange linje

Nedan har jag en förteckning över Augusts barn, dvs min pappas hel- och halvsyskon.

August Ekströms barn
Moder Barn Född Död
Hedda Gustaf Artur 24/6 1872 2/1 1907
Hedda Serafia 5/7 1874 21/11 1934
Hedda Hilda 19/1 1876 1/9 1935
Hedda Syster Augusta 14/2 1878 16/11 1882
Hedda Syster Alfrida 16/4 1880 12/6 1886
Hilda Carl Johan 14/2 1883 17/9 1883
Hilda Olof Torvald 13/10 1884 10/12 1960
Ida Sigfrid Wilhelm 30/7 1889 18/12 1977
Ida Tage Adolf Wirelius 2/1 1892 18/12 1977
Ida Nils Johan Konrad 23/12 1893 24/11 1973

Sigfrid Wilhelm blev min pappa.

liten orange linje

liten orange linje

Uppåt   |   Nedåt