€€ nederst


    — I signalspaningens tid

170ee

    Arbetshem   |   Musil: Mannen utan egenskaper   |   Martin Luther   |   Skolfotonhögt uppe i Kretas berg
frimarke
bergen i Afghanistan (GUN KESSLE ritade) cykelbro i Lissabon ingen orsak att oroa sig (det är lugnt)

I signalspaningens tid

1950-talet

...

[1952] ... Året då nedskjutningarna skedde.

Catalinaaffären mm

Tre år tidigare hade Sverige, i strid med den officiellt strikta neutralitetslinjen, ingått ett hemligt avtal med USA. Svenska signalspaningsdata byttes mot amerikansk teknisk utrustning. Flygvapnets Tp 79:or 79001 Hugin och 79002 Munin (uppkallade efter Odens spejande korpar) genomförde regelbundet topphemliga flygningar över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord. Sverige bedrev även fotospaning mot Sovjetunionen. Under 1948 hade en S 26 flugen av Fredrik Lambert-Meuller medvetet kränkt sovjetiskt territorium. Flygplanet var utrustat med en kamera lånad från USA:s flygvapen. Under 1949 hade spaningsflygningarna fortsatt med en S 31 flugen av Ingemar Wängström.

Huvudsyftet med operationerna var att få fram uppgifter om Sovjetunionens luftförsvar i allmänhet och dess kapacitet att bekämpa amerikanska kärnvapenbestyckade bombflygplan av typ Boeing B-47 Stratojet i synnerhet.

År 1951 ertappades Sverige med att vid två tillfällen ha kränkt sovjetiskt luftrum. Vid det ena tillfället var ett av planen så nära som 2,5 sjömil (drygt 4,5 km) den baltiska kusten, och regeringen tvingades be om ursäkt på diplomatisk väg.
Under år 1952 steg spänningen ytterligare då Nato-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum och de svenska flygningarna blev fler.
Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick Natos ärenden och de drog sig inte för att påminna om det öde som det amerikanska signalspaningsplan som skjutits ner över Östersjön år 1950, hade mött.

Nedskjutningarna och Den nedskjutna Catalinan:

Under förmiddagen den 13 juni 1952 mitt under en mycket het period i det kalla kriget, försvann flygvapnets Tp 79 Hugin med flypvapennummer 79001 utan att lämna några andra spår än en sönderskjuten räddningsflotte efter sig. Den specialutrustade DC 3:an var på väg hem mot Bromma flygplats, efter att ha genomfört ett radarspaningsuppdrag. Klockan 11.08 samma dag rapporterade DC 3:ans navigatör Gösta Blad för sista gången in planets position. Klockan 11.23 får signalisten vid flygflottiljen Roslagens flygkår (F 2) i Hägernäs ett anrop från DC 3:an, vilket dock snabbt dör ut. Det är den svenska besättningens sista livstecken. Flygplanets position över Östersjön vid försvinnandet var oklart. Sovjetunionen förnekade inblandning i försvinnandet. I de första svenska pressmeddelandena om DC 3:ans försvinnande nämndes ingenting om misstanken att planet faktiskt blivit nedskjutet, bland annat för att dölja det faktum att flygvapnet tillsammans med Försvarets radioanstalt (FRA) bedrev denna signalspaning.
Representanter för Flygvapnet och Sveriges regering hävdade att planets besättning varit ute på en oskyldig navigeringsflygning i utbildningssyfte. Svensk press intog en hård antisovjetisk linje.

Tre dagar senare deltog två svenska militära sjöräddningplan av typ Tp 47 (Catalina) i försöken att lokalisera Tp 79:an. Ett av planen besköts av sovjetiskt jaktflyg och tvingades nödlanda nära det västtyska fraktfartyget Münsterland. Alla fem besättningsmedlemmar i Tp 47:an kunde därvid räddas.

...

Källa: Wikipedia (2011 01 29) samt egna erfarenheter av incidentberedskap

170ee Jo, jag var på plats, F2 Hägernäs, utbildning, 10 månader 1952, F5 Ljungbyhed, F10 Ängelholm, F18 Tullinge, värnplikten, april 1953...

Den sjuttioåriga hemligstämpeln borde bortfalla nu när Sovjetunionen kollapsat. Sekretess i onödan.

DSC03970 DSC03969
Upphittades i en anhörigs album — Nu bortglömda, nästan obegripliga händelser i landet, 1952.

mer om aktiv signalspaning, www.signalspaning.se: FRAs dimma!   |   Uppåt   |   Nedåt


husaroe

170gul

URL: http://www.ejnar.se/lucia.html
Update: 2018 12 13 [2023 01 24]
Used code: css3 kes.css + nax

Don't Worry Be Happy
S:t Sigfrid k:a

170gul