64

€€

evt censurerad film

Detta är en film som borde visas överallt där man talar om landet Afghanistan. I den svenska Afghanistankommittén exempelvis...

An anti-war documentary film
In 1972 Eric Siegel, an early pioneer of video art, set out on an extreme adventure [...] Rekommenderas att se alla de olika färdavsnitten!

evt censurerad film

Detta är ingen fredsbevarande mission

Speaking in London after a meeting with British Prime Minister Gordon Brown, Rice said, "I do think the alliance [NATO - North Atlantic Treaty Organization] is facing a real test here. Our populations need to understand this is not a peacekeeping mission but rather a long-term fight against extremists."

Källa: Asia Times 8 febr 2008

Ned

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ockupanten o Quislingen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mona o Urban: flickskolor för flickor koranskolor för pojkar

Enligt hemliga rapporter från USA-ambassadörers möten med Mona Sahlin och partikollegan Urban Ahlin talade socialdemokraterna gott om närvaron i Afghanistan och föreslog propagandahjälp för att förklara varför man stödde insatserna i landet, skriver tidningen.
Vid ett besök hos ambassadören Matthew Barzu i Stockholm den nionde november 2009 ska Mona Sahlin ha sagt sig vara mycket positiv till de internationella insatserna i Afghanistan.
Hon ska vid samma tillfälle enligt Barzun uttryckt att socialdemokraterna varit villiga att stödja Sveriges fortsatta insatser i Afghanistan. Detta med motiveringen att internationell inbladning är "så väldigt viktig", eftersom det enligt Sahlin var tydligt att det inte rörde sig om ett amerikanskt fälttåg, uppger Aftonbladet.
Sahlin ska även ha gett sin syn på relationerna med USA. Enligt rapporten ska hon ha sagt att svenskarna tidigare haft en stark antiamerikansk hållning, men att ett stort skifte skett bland annat sedan Obama blivit president. Hennes önskan var enligt Barzun att stärka de USA-svenska relationerna genom samarbete om klimatförändringar och kulturella värderingar, lyder det i rapporten.
Tre månader senare, den 17 februari, presenterade de rödgröna partierna en överenskommelse om Sveriges relationer med omvärlden där man kräver att USA avvecklar samtliga militära baser utanför landets gränser.
Drygt ett år innan mötet mellan Sahlin och Barzun mötte socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin ambassadens andrechef Robert Silverman. Under mötet ska Ahlin enligt en hemligstämplad rapport från Silverman sagt sig vara villig att "spela en användbar roll gällan Afghanistan och Kosovo", uppger Aftonbladet.
Ahlin ska också ha vädjat om hjälp för att komma till rätta med partiets besvärliga opinionsläge, och föreslagit att en högt uppsatt medlem i den Afghanska regeringen skulle besöka Sverige för att vittna om hur viktiga Sverige och Nato:s ansträngningar är för att flickor ska kunna gå i skolan och talibaner inte ska förtrycka folket.

evt censurerad film

En intervju år 2006 med Jan Myrdal

(endast ett litet utdrag ur en lång, mycket läsvärd text)

• Ni har civilkurage och säger vad de flesta inte vågar. Ert engagemang för dessa frågor ger palestinierna och andra förtryckta folk hopp. Hur kommer det sig att ni är så engagerad i dessa frågor, och kan ni verkligen arbeta fritt, eller försöker man begränsa och censurera ert arbete?

JM:
Jag är kanske envis. Det är allt. Som många andra i min generation var jag tvungen att som ung man – som pojke skulle man kunna säga – välja sida under andra världskriget. Således hade jag lyckan att bli stämplad som ”röd” av den svenska säkerhetspolisen (och av USA:s ambassad) innan jag fyllt arton; det hindrade mig effektivt från att bli en normalt lojal och tjänande europeisk intellektuell – även om jag hade önskat det. (Vilket jag inte gjorde!)
Det som sedan hände var att jag och min fru reste och levde under åtskilliga år på femtiotalet och framåt i Asien – i Iran, Afghanistan, Indien, Kina, Burma, det dåvarande sovjetiska Centralasien och senare i Kambodja, Saudi-Arabien, Egypten och Nordafrika – och som ni kan se utifrån vad vi publicerat förändrades våra perspektiv. Vår bok om Afghanistan från 1960 har nu tryckts i sex upplagor i Sverige och har haft en viss betydelse för att åstadkomma solidaritet med det afghanska folket.

Under vissa perioder – som McCarthyåren som också var svåra i Sverige – var jag tvingad att vara försiktig för att alls bli tryckt, inte så att jag ljög men jag tvingades skriva mer ”fabelaktigt”. Andra perioder har det varit enklare. Och Sverige har varit ett av de öppnare samhällena i Europa. Jag har bara ställts inför rätta en gång för att jag inte var tillräckligt noggrann i valet av mina ord. Och då vann vi mot regeringen.

Naturligtvis är det möjligt att i Sverige som i andra länder göra karriär, om man bara håller tand för tunga. Men det är inte särskilt roligt. Numera är det mycket enkelt för mig; när man närmar sig 80 år och har en viss ställning är det inte mycket dom kan göra åt mig. även om dom försöker.

Fyra gånger har man försökt slänga ut mig ur den svenska PEN-klubben, föreningen för välartade skribenter. Men man var inte framgångsrik. Till slut brydde jag mig inte utan slutade helt sonika att betala medlemsavgiften.Anser ni att det genom Internet har skett en demokratisering av media, att man också via Internet kan sprida sitt budskap? Kommer det att bryta de etablerade medias informationsmonopol?

JM: Det är möjligt att använda Internet men det extremt svårt att veta vad som är sant och vad som inte är det på nätet. Jag läste något på nätet häromdagen. Plötsligt fann jag en seriös artikel som slog fast att mina föräldrar hade varit nazistagenter och jag hade skrivit det! Det är inte bara en lögn, det är en idiotisk lögn. Men någon kan kanske tro på den.

När det gäller tryckt material, är det, som bekant, extremt svårt att förfalska en bok. Man kan kontrollera när den trycktes, var den trycktes. Men på nätet kan man inte fullt ut kontrollera trovärdigheten i påståenden. Men jag använder det förstås. Med stor försiktighet.Upp | myrdal.html | Jussi Björling sjunger 'Song of India' paa svenska . . .

www.proletaren.se/ har här hela den långa intervjun som Jan Myrdal gav år 2006 till en tidning som representerade Hizbollah.

evt censur

ejnarbrush

  barndomens utsikt mot söder, år 1949

Tegar, gräsvallar, stenrösen, nästan igenväxta diken men ändå av människan odlad mark, ett öppet, ljust och leende landskap. Fotot från omkring 1949.

U p p å t