€inar €kström

red hor line

red hor line

red hor line

Släktforskningssidorna

170ee

n e d | anor | bildsida | båtsmän


Original

— en cykel från Emmaboda och ett frimärke stämplat år 1980

Originalcykeln

Vissefjärda

Urmakaren E. J. Carlström urmakade i Algutsboda sedan 1879 men flyttade 1905 till Emmaboda och började tillverka cyklar. Han tyckte kanske att klockorna gick för sakta. Eller också kan man läsa utvecklingen i det nya firmanamnet AB E.J.Carlström & Sons Velocipedfabrik. En son som var lyhörd för den nya tidens krav på snabbhet och komfort övertalade sin far till det djärva steget. Cykeln hette Original och firman var på sin tid den största i cykelbranschen i sydöstra Sverige. Men sonens fartaptit bara växte och snart började han också sälja och reparera bilar.


Båtsmän i Vissefjärda socken

Här har syftet varit att fokusera på båtsmän med soldatnamnet Kjes som varit bosatta på Kjesmålen, mitt föräldrahem, och i vår släkts ägo under åren 1925 - 1980. Några andra båtsmän vill jag nämna, t ex Skuta, Rorkult och Lindström.

Min farmorsfar var en båtsman stationerad på ett torp i Kyrkeryd i ett speciellt rote som kallades Södra Kapellans Rote, Ljungby socken i Södra Möre, Kalmar län. Sedermera blev det S:t Sigfrids socken och numera ett område uppgående i Nybro stad. Hur som helst var denne båtsman boende bara några få hundra meter från S:t Sigfrids stenkyrka, som min farfar var med och byggde 1886-1887. Klart de träffade på varandra; min farmorsfar, båtsmannen Nr 114 Pehr August Abrahamnsson Lindström (1835-1916) och min farfar August Ekström (1850-1927)?
Den förre, båtsmannen Nr 114 i Kyrkeryd, var således svärfar till den senare, arbetsledaren vid kyrkobygget, muraren, stenarbetaren, grundläggaren, August.

Båtsmannen var annars i Carlskrona eller på sjön och med tjänstgöring i Södermöre 1:a Båtsmanskompani.

Farmors efternamn, Lindström, förklaras av att hennes far som båtsman tilldelats detta namn som soldatnamn (!).


Flera båtsmän finns registrerade i de gamla registren för Wissefjärda socken i Södra Möre - exempelvis en båtsman som hette Gustaf Svensson Rorkult, född 5 juni 1837 i Medlen. Denne man står i kyrkboken som båtsman för gården Kulla, boendes på Kullen, Gusemåla Roten (!) - det finns följande notering:
"flyttas 1887 till torp i Kjesemåla". Här är öppet för stor risk för förväxlingar. Det fanns tre byggnader vid Kjessjön, dvs norr om byn. Flyttade han till någon av dessa? Men egentligen ville bönderna ha arrendatorer som betalade hyra, inte båtsmän som de måste förse med både det ena och det andra.

Därför avsågs sannolikt ett område, söder om byn, på östra sidan om vägen mot Brändemåla; det torpställe där Maria Jonsson sen bodde från 1903 och från 1911 som ägare ända till sitt frånfälle 1977 - nu knappast ett frågetecken längre. Torpet som Rorkult flyttade till har identifierats. Det betecknas Käsemåla 1:9
[Vissefjärda (G, H) AI:23 (1880-1889) Bild 108 / sid 493]
och det ligger (evt låg) på min gamla skolväg när jag i första klass (!) och tills halva tredje klassen gick ända till Skäveryd (7 km skolväg).

Herbert Jonsson skriver: På Gustaf Rorkults inköpta mark (Rorkult var synbarligen nu en f.d. båtsman) fanns givetvis inga hus. Han köpte ett markområde ute vid byvägen på närmare två tunnland av Peter Olausson på gården 1:4, Tillsammans med hustrun Ingrid Carlsdotter, född 1828 i Bromboda, odlade han upp marken och uppförde erforderliga byggnader. Den lilla gården kunde väl föda en eller högst två kor.
Detta var således Maris ställe. Bredvid låg Edla Franzéns ställe - det var Brändemåla 1:8.

Källa: I Dackebygd årgång 1991, sid 41. Dessutom årgång 1992, sid 110-111 samt årgång 1993 sid 55.


Meaningless is the right term for the Afghanistan war, too, because our (american) bloody attempt to conquer this foreign land has nothing to do with its stated purpose of enhancing our national security. Just as the government of Vietnam was never a puppet of Communist China or the Soviet Union, the Taliban is not a surrogate for Al Qaeda. Involved in both instances was an American intrusion into a civil war whose passions and parameters we americans never fully grasped and could not control militarily.

For those who might wonder, the word "redux" does not mean what it would appear to. It is a Latin word that means "brought back", "revisited".


Afghanistans berg

bergen i Afghanistan (GUN KESSLE ritade)

GUN KESSLE ritade bergen i Afghanistan

line

ingen orsak att oroa sig (det är lugnt på playan)

U p p

DSC03234
hortensia 2016

line

plattorna 2013
trappen 2013

line

morgonvattning
Morgonvattning 2013

line

plattorna vid uteplatsen
mina trädgårdsplattor oktober 2005

line

6 sept 2001
hängpetunian september 2001

line

Sidan tillhör gruppen som flyttats bort från den direkt lokala tillvaron i six folder. Fotosidor som finns remote så länge de duger att titta på. Säkrade lokalt på extern hårddisk t v med sökväg F:/DEPOT-FOTOSIDOR/

line

URL:  http://ejnar.se/bibilder.html   ૼ   Used code: kes.css, nax.css


Valid CSS!

Update:    °    sidan validerad 2017 05 05
[2019 03 21]
	  

Back To Top