Hängpetunian finns i detta album

den hängande petunian 23 juni 2001

läraren i mitten av maj 1998 vid Edsvikens norra strand

 

Inte helt enligt personuppgiftslagen:

En funnen länk till en svunnen tid - skolfolk i Sollentuna

red hor lin