smultronschersminen vacker 2004

landskap i Västernärke, Lekebergsåsen

I bugane böljer går rågfält å vete, å vågera vaggar på krusiger sjö.
På Lekebergsåsen går korna i bete...

lake Tysslingen

road

Ned     |     Upp

Den blommar först i augusti, tror jag!
Smultronschersminen planterad i juni 2002. Den 23 juli 2002 togs kortet . . .

Den blommade sen fint och rikligt. Se t ex bilder från år 2004

or hor lin

Ned     |     Upp

or hor lin

U p p         main folder content         3747 folder content

gulaskol Bilden av ett gult skolhus. Är det inte i Lindås, Småland?


Vi sticka i brand. Vi spränga itu.
Vi civilisera med krevader.
Här ligga de civiliserade nu
i långa, tysta rader.

Heligt krig

Bo Bergman, Gamla gudar, 1939


Clausewitz

gutenberg.spiegel.de/clausewz/krieg/

Carl von Clausewitz Om kriget är en av dessa böcker, som många har åsikter om men få verkligen har läst. Än färre har försökt tränga in i hans resonemang. Lösryckta citat har använts för att bevisa än det ena, än det andra. Den preussiske generalen har bl a fått skulden för första världskrigets masslakt och har ansetts som dogmatisk och föråldrad, inte minst moraliskt. Att det har funnits, och finns, olika tolkningar är kanske inte så konstigt med tanke på verkets komplexitet och omfång. För att rätt förstå det krävs en introduktion - en läsanvisning. Med en sådan i handen framstår Om kriget som en än i dag mycket värdefull bok; nödvändig för var och en som seriöst studerar strategi och krig. Detta påstås av en officer på Kungliga Krigsvetenskapsakademien!

or hor lin

Upp   —   Ned

or hor lin

The Kissinger plan

Det har kliat i fingrarna länge. I omkring trettio år. Att ta kontrollen över oljan.
Perle, Kagan, Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld o.a. har kommit till den sista pusselbiten. Att avlägsna Saddam blir att cementera den amerikanska. imperalistiska närvaron.
En ockupation av Irak följt av en privatisering av oljeförekomsterna ger USA handen på rodret. Det blir till nackdel för Europa, Ryssland, Kina och Japan.
Men kan USA ostraffat ta struptag på hela världen?

Det kan sluta som ett fiasko för USA. Krig följer sällan uppgjorda planer.

or hor lin

or hor lin