4-meny

Biblio - [Lenz]

2017 - nya sidor

ordnat responsivness, nu med cox css.

Apelbergsgatan   |   Bibioteksfilen   |   memo dokument

RWD pages i domänen ejnar.se

Dokumentation av hembygden med sv/vita foton

  1. Fordom
  2. Kjesmålen
  3. Översvämningen

180red

sommaren 2007 plattorna 2013   Trädgårdsplattorna sommaren 2013

Furusunds Värdshus: Strömming utan lingon, den 3 aug 2007. En stund senare började det duggregna...

180red

fourgirls-2019

180red


Allt kött är hö

Vad Jesus sa enligt Johannes, kap 40:

Alla dalar skola höjas och alla berg och höjder sänkas;
vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bliva slät mark. HERRENS härlighet skall varda uppenbarad,
och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har HERRENS mun talat.
Hör, någon talar: »Predika!», och en annan svarar: »Vad skall jag predika?»

»Allt kött är gräs och all dess härlighet såsom ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när HERRENS andedräkt blåser därpå.
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord
förbliver evinnerligen.»

170ee


Günter Grass

Nach Ansicht von Grass ist der Terrorismus eine Konsequenz des Zorns und des Hasses der so genannten Dritten Welt auf den äberfluss der ersten Welt. Er forderte eine "Weltordnung, bei der die entwickelten und unterentwickelten Länder am gleichen Tisch sitzen und sich die Rohstoffe, die Technologien und das Kapital dieser Welt in der gerechtesten Weise teilen."

En lägesuppdatering finns evt sidan doku


Döden i grytan.

Ur andra Konungaboken, kap. 4 vers 38 - 41:
Och Elisa kom åter till Gilgal. (Först en sammanfattning av vad som ditintills hänt. Elisa hade, vid Jordans strand, tagit upp den fallna manteln, efter sin fader Elia. Denne hade nämligen farit i stormvinden upp till himmelen. En skara gossar retades med Elisa när denne skulle upp till Betel. Gossarna ropte: "Upp med dig du flintskalle! Upp med dig du flintskalle!" Efter att ha uttalat en förbannelse över gossarna - i HERRENS namn - kommo två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av barnen. Elisa /inte Weizenbaums Eliza - psykoterapeuten/ var en verklig gentleman. Han vandrade vidare till berget Karmel och sen vidare tillbaka till Samarien. Torde ha utspelat sig si så där år 855 v.Chr.) Och Elisa /inte Eliza/ kom åter till Gilgal, medan hungersnöden rådde i landet. När då profetlärjungarna sutto där inför honom, sade han till sin tjänare:
"Sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna."

Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt; då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in, skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan; ty de kände icke till dem.

Och de öste upp åt männen, för att de skulle äta. Men så snart de hade begynt äta av soppan, gåvo de upp ett rop och sade: "Döden är i grytan, du gudsman!" Och de kunde icke äta.

Då sade han: "Skaffen hit mjöl." Detta kastade han i grytan. Därefter sade han:Ös upp åt folket" ... Och intet skadligt fanns nu längre i grytan. ... Och de åto och fingo över, såsom HERREN hade sagt.

Så långt döden i grytan