menu-80

€jnar €kström

Den gamla småskolan i Skäveryd 1941

EE står framför fröken...   i övrigt: Göte, Inge, Lars, Rune och ...

red hor line

Skolor jag gått i. Småskolan här ovan är där jag tillbringade de första två åren. Skolvägen var 7 km lång. En dag var det ordentligt kallt, rekordkallt: -42° Celsius. Lärarinnorna hette i klass 1 Hilma Elman och i klass 2 var det Svea Sandberg.
Jag började tredje klassen i Skäveryd 'storskola' och hade Palmblad som magister. Det blev en hel termin men inte mer. Skolvägen var för lång och det gavs en chans att byta skola.
Härefter blev det Alsjö skola och fröken Selma Nilsson, en utmärkt lärare, gammal men modig och med erfarenhet så det räckte långt . . . Ett foto från Alsjö skola 1943 finns nedan.

red hor line

storskolan ht-1943
Alsjö skola vt-1944

red hor line

Friz Wunderlich sjunger "Dein ist mein ganzes Herz"

red hor line

The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.... : Albert Einstein

Vakna!

av Emil von Qvanten (1827-1903)

tonsatt av Jean Sibelius (1865-1957)

 Ensam i dunkla skogarnas famn
 går jag enslig stig.
Doften rosor! Doften, blommor i fläktars sus, doften alla vid stjernors ljus, dofta, hjerta, dofta stilla i natten! Ensam i gröna skogarnas lund går jag enslig stig.
Sjungen skogar! Sjungen grottor vid källors brus, sjungen alla, vid månens ljus. Sjung, mitt hjerta, sjung helt stilla i natten. Ensam i mörka skogarnas djup går jag enslig stig.
Vaknen andar! Vaknen alla i lundars sus, vaknen alla vid nattligt ljus, vakna hjerta, vakna stilla i natten!

red hor line

Uppåt

red hor line