64

Tyst!

grön hor line

vid brunnen runt 1951

grön hor line

kossan Zenta, Bernalyckan, runt 1949

Kon som hette Senta, vackrast men mjölkade dåligt...
Där ovanför en bild från Bröttorp, Öland (Sigfrid och Olaus)
samt fint besök från Tingsryd (Evelyn, Sigfrid, Ejnar, Artur, Nils) - vid brunnen i Kjesmåla

grön hor line