64sq

alla sidorna

Frihet, jämlikhet och broderskap

Gamla sidor som finns lagrade på en server någonstans: Internet Archive

According to Urban dictionary:

Amerika: A word used to describe the worst sense of the United States, i. e. imperialism, corruption, and the global exportation of American culture.

Nedåt   —   nederst

Jamaica Farewell

Down the way where the nights are gay
And the sun shines daily on the mountain top
I took a trip on a sailing ship
And when I reached Jamaica I made a stop

But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down, my head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston town

Sounds of laughter everywhere
And the dancing girls swaying to and fro
I must declare my heart is there
Though I've been from Maine to Mexico
But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down, my head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston town

Down at the market you can hear
Ladies cry out while on their heads they bear
`Akey' rice, salt fish are nice
And the rum is fine any time of year

But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down, my head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston town

Down the way where the nights are gay
And the sun shines daily on the mountain top
I took a trip on a sailing ship
And when I reached Jamaica I made a stop

But I'm sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down, my head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston town

Sad to say I'm on my way
Won't be back for many a day
My heart is down, my head is turning around
I had to leave a little girl in Kingston town

Denna fil är endast för test

http://home.swipnet.se/einar/sitemap.html   -   en viktig, gammal utgångssida!

home.swipnet.se/einar/index.html   -   däri länkar till webbhotellet som hette (spray)

http://hem.spray.se/einar-e/index.htm   -   (sold pages)


Våren 2003 pågår krig. Därför dessa länkar den 29 mars

Irak Ramadan Bombningar

ora hor lin

mitten

€€

oljan (Becker)

Upp   |   Ned

ora hor lin

♫ ♫ ♫ ♫ Locomotion

ora hor lin

en bild på måfå mest

Heine

Han skulle levat nu!   —   förföljd, förbjuden,
de ringes vän, de höges plågoris,
en orm i ett filisterparadis,
sin samtids gisslare: den store juden.

Han skulle levat nu! Från Nordsjöstränder
hans fyrblixt flög i tung och molnig natt,
och högt i vapenlarmet ljöd hans skratt
åt krönta narrar i förtryckta länder.

Han skulle levat nu! Alltjämt densamma
är världen   —  och hans Paderbornska hed,
där solen gick i blek förtvivlan ned
att lysa än ett halvklot med sin flamma.

Han skulle levat nu! När skalder klaga
som svanar, döende i vinteris,
han skulle diktat, stolt och frän och vis,
sitt Tysklands, nej, Europas Vintersaga.

Arvid Mörne

Vintersagan

Upp   |   Ned

370ee

Uppåt