64sq

Lenz

Strindberg skrev 1907

[ ... ]   När då först armén skulle omorganiseras och nya regimenten uppsättas gjorde man den bedrövliga upptäckten, att det fattades folk. En illustration till folkbristen bestods av Lapplandsexpressen, vilken i den vevan gick in på Stockholms Central med en passagerare. Almanack för alla bidrog med en illustration till emigrationen: Hundra man om dagen!

Då vaknade man till besinning och började utreda emigrationsfrågan. Statistikern Sundbärg behövde bara läsa i sina protokoll för att upptäcka det landets befolkning övervägande utgjordes av ålderstigna och minderåriga; de manbara hade flytt.

Nu i dessa dagar har jag läst hela utredningen, som ju är ganska målande, ibland lite blomstermålande, och när jag frågar mig: Vad är orsaken till landets avbefolkning, så besvara emigranterna frågan i tre tempo: Värneplikten, Skogsskövlarna, Det föråldrade styrelsesättet, med en lagstiftande, självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös underklass, där samhällets oumbärlige regeras av de umbärlige.   [ ... ]

Viktigt i dessa dagar: att få grekerna att betala för sig; man kan kräva att de håller avtal och betalar sina räkningar. Ja, eller hur?

Vidare måste man glädja sig åt att det regnar då och då. På vissa platser i Kalifornien har det inte regnat på 4 långa år. Och i Karachi i Pakistan var det 50º varmt; inget att längta till...

180red

Örebrobilder:

Örebro slott-3 DSC02251 180red

Evidens

Evidens - ett modeord just nu. Betyder belägg.

Speciellt på sjukvårdsområdet förekommer uttrycket evidens ofta nuförtiden. T.ex. att nyttan av viss vaccinering belagts, att s.k. biologisk medicinering är meget bra, bla, bla...

180red

nedan ett foto från stan; den 6e sept 2001

sept06_2001.jpg 180red 180red

Bilden nedan är från den 11 april 2015 (före grävandet)


före grävandet


Bron är eventuellt på gång!

The Crimea Mainland Bridge

expected to be opened December 2018.

Report of year 2015: October 1 also saw the beginning of the construction of a four-lane highway to link the new bridge with the Krasnodar region in the south of Russia. It will be 40 km long with five interchanges. “A new road is designed for 120 km/h traffic. It will have a capacity of 36,000 cars a day,” said Dmitry Gorb who heads the construction. The second auxiliary bridge across the Kerch Strait and a temporary railway will be built this winter, said Russian Deputy Prime Minister Dmitry Kozak, RIA Novosti reports.

mer om bron kommer att publiceras här - även länkar till YouTube videos...