meny

August Ekström 'Bäckasjögärde'

Släkten på fädernet

Tänkte berätta om min farfar, August, som hade tio (10) barn och var gift tre (3) gånger. August, en proletär men kanske också en katedralbyggare... Men först om min farfarsfar, Gustaf Ekström.

Denne man var också gift tre (3) gånger och han hade också tio (barn). August blev det sjunde barnet 1850, och antog först efternamnet Gustafsson efter sin far men ändrade sedermera till Ekström...
Gustaf Ekström, född 11/11 år 1797 i Skatelöv, Kronobergs län, Småland.
Gustaf anges vara gårdssmed och möjligen var hans far verksam hos greve Hamilton vid Huseby Bruk (som fröken Florence Stephens ärvde). Vi återfinner sen, fr o m 1846, alla Ekströms nere i Blekinge på en plats som heter Bäckasjögärde, Backaryd. Ligger mitt emellan Konga i Småland och Bräkne-Hoby i Ronneby kommun.

Forskningen fortsätter naturligtvis. Påverkan av Pukebergs Glasbruk svår att få kläm på. Men bruket var vid slutet av 1800-talet en av de största arbetsplatserna i Sverige... S:t Sigfrids socken och Nybro köping expanderade befolkningsmässigt.

August Ekström (1850 - 1927)

Han kallade sig Gustafsson till att börja med. Men i samband med flytten från Blekinge till Småland, till S:t Sigfrid i Kalmar län, återupptog han släktnamnet Ekström. Funderar på varför Gustaf antaget namnet Ekström. Hade han en biologisk fader vid namn Ekström? Nu några månader senare börjar det klarna lite: Fadern hette Magnus. Hans farfar Anders aka Andreas Ekström samt farfarsfar hette Gustaf Ekström och var född 1719.

En tabell med August alla tio barn har jag tidigare gjort.

Det finns olika uppgifter om August yrkeskarriär. Påverkad av att min pappa ju föddes i örlogsstaden Carlskrona, 1889, trodde jag att han var 'fästningsarbetare' i Karlskrona. I släktforskningsdata är emellertid följande yrken angivna: stenhuggare, stenarbetare, murare, grundläggare. Har nu funnit att han var en arbetsledare vid kyrkobygget i S:t Sigfrid, åren 1885 - 1887. Stöd för detta hittade jag i ett rättegångsreferat i tidningen Kalmar, 19 januari 1887.
August hade på nära håll blivit beskjuten med hagelgevär och var målsägare i ett misshandelsmål vid Södra Möre Tingsrätt som hade hållit sammanträde i Fängelset i Kalmar - inte i Vassmolösa, som annars var den ordinarie platsen för rättegångar.

August Ekström beskrivs som 'arbetsförmannen wid S:t Sigfrids kyrkobygge' och härigenom är min farfars roll vid byggandet av stenkyrkan obestridligen belagt.

Det har ända tills nu, 2017, varit svårt fastställa hur det förhöll sig med August Ekströms medverkan i kyrkobygget 1885 - 1887. Han var arbetsledare och min pappa hade knappast tillräckligt tydligt framfört detta till oss; kanske han inte riktigt visste hur det förhöll sig. Pappa kom till världen 1889, och då hade ju den vackra stenkyrkan stått färdigbyggd ett par år. Pappa reste vid 18 års ålder iväg till Minnesota (via Christiania 1907) och återkom först år 1921. Farfar avled 1927.

En viktig socioekonomisk fråga att ställa är: vilka var det som drev detta kyrkobygge? Det var knappast glasbruksarbetarna eller emigranterna.

DSC02591 DSC02590 DSC02594

Sankt Sigfrids socken bildades 1856 som annexkyrksocken till Ljungby socken. Först 1880 utbildades den till en egen jordebokssocken. 1856 hade byarna Bläsemåla, Bosgård, Brorsryd, Brändebo, Fjälebo, Gisslabo, Gräne, Kimramåla, Kortemåla, Krukebo, Kulla, Kyrkeryd, Källebäck, Mölebo, Västrakulla och Överstatorp överförts från Ljungby socken till Sankt Sigfrids socken. 1860 överfördes även byn Gårdsryd från Mortorps socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sankt Sigfrids församling och för de borgerliga frågorna till Sankt Sigfrids landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Ljungbyholms landskommun och uppgick sedan 1969 i Nybro stad, från 1971 Nybro kommun.[2] Församlingen uppgick 2006 i Nybro-S:t Sigfrids församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Sankt Sigfrid, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Södra Möre härad. Socken indelades fram till 1901 i (tillsammans med Ljungby socken) 123 båtsmanshåll, vars båtsmän tillhörde Södra Möres 1:a båtsmanskompani. [ur Wikipedia april 2017]

1280px-Sankt_Sigfrids_kyrka001
Tack till Fransson, Lindås, för detta foto!

Uppåt