64

Geografi

Januari 2017:

fyrkant

Sommar

Det är numera mest släktforskning

anor

Dyfvelsträck från Afghanistan

Om Sven Sågare alias Stutasprängaren: en länk till en svensk hemsida där man kan läsa om dyvelsträck och andra droger och kryddor. Just dyfvelsträck (Dyvelsträck Vidrigt luktande gummiharts. Krampmedel. Eng. asa foetida) är en drog som kommer från en planta som exporteras från Afganistan - enligt Nordisk Familjebok, 1904. Obs svensk stavning gällde damals.

Upp     |     Ned

Visa vid midsommartid

rd_star rd_star rd_star

Geografi i Folkskolan

or hor lin

Först om fredliga år i Iran och Afghanistan. År 1958 startade Jan Myrdal sin första resa till Afghanistan. År 1972 reste Eric Siegel i området och en mycket sevärd videosvit blev producerad. Efter att ha läst Myrdals bok och sett Siegels film blir man nästan en beundrare av dessa männskor som bor där. I fredstid! Varför bröts freden? Tror det började med Mossadeq...

Ur Norsteds Skolgeografi, 1936:

Balkanhalvön är ganska rik på mineral. Men på grund av befolkningens oföretagsamhet och den dåliga styrelsen har bergsbruket ej kunnat uppblomstra. [ . . . ] om Konungariket Albanien skriver man följande:

Befolkningen utgöres av albaner, vilka härstamma från Balkanhalvöns forntida invånare och mest omfatta mohammedanska läran. De äro ett tappert men grymt folk, som har ringa håg för arbete och står tämligen oberört av det övriga Europas kultur. Blodshämnd t.ex. förekommer ofta. [ . . . ]
Albanien är ett nybildat konungarike, som står i starkt beroende av Italien. Regeringen har sitt säte i den lilla staden Tirana. Men landets huvudort är Skutari vid sjön med samma namn.

Källa: Skolgeografi (Carlsson-Rönnholm-Moberg), första kursen, Norstedts förlag, 1936.

or hor lin

Vissefjärda 446

Härad: Södra Möre.

Före 1889 Södra Möre och Konga härad, Kronobergs län.

1889 överfördes sockendelen Kåraböket inkl Vissefjärda från Kronobergs län till Kalmar län,
1937 överfördes Grimmansmåla 1:6 från Algutsboda i Kronobergs län till Vissefjärda (nu Emmaboda) i Kalmar län.

1939 utbröts Emmaboda.

Före 1939 och efter 1962 eget pastorat, däremellan Vissefjärda och Emmaboda.

SEKRETESS 70 år.

or hor lin

or hor lin

Väinö Linna

[ . . . ] boken Söner av ett folk ( Koskelas ), är inbunden och förefaller faktiskt oläst. Den avslutas med sången (hörd på radio):
I höga nordanländer
är en förgäten sjö
med öde, mörka stränder
och mången namnlös ö.

En junidag har isen flytt
när Lapplands korta sommar grytt;
oktobernatten binder
dess våg med is på nytt.

En gång - det sägs så bara
- har lappen velat se,
hur djupt det kunde vara
i stora Enare.

Hans lina brast; där ljöd en sång:
"Jag är så djup som jag är lång."
- Sen dess har ingen mätit
det djupet än en gång.

Boken: Högt bland Saarijärvis moar är pocket däremot, men även den är antingen oläst eller försiktigt läst. Denna bok avslutas:

Finlands sommar är vacker. Men kort.

or hor lin

URL: http://ejnar.se/5619/geo.html
Update: 2016 06 23
[responsive css3 design first 25/2 2016 (skottår) tar bort embed code 3 nov. Add restrict body w 8/1 2017]


Upp