GPS - global positioning system

170red

Korsfarare

Honda Accord

Bilens aktuella position fastställs tämligen exakt och automatiskt med hjälp av satellitnavigeringssystemet GPS.

Positionen bestäms med säkerhet, var som helst i världen.

Positionen kan givetvis anges i koordinater men informationen blir lättare att uppfatta och förstå när den transformeras om till att visuellt visa ett läge på en karta.

Förutom bilens position bestäms samtidigt också bilens riktning och rörelse. Detta sker med hjälp av ett gyro och en elektronisk vägmätaresignal i fordonets navigationsutrustning

Med hjälp av en lokal karta (t.ex. över Skandinavien) som finns digitaliserad på en CD-skiva kan systemet jämföra dessa data med satellitdata över fordonets position och på så sätt beräkna, föreslå och visa lämpligaste färdväg mot ett mål.

Systemet startar genast när motorn slås på. Det tar sen en liten stund (omkring 1 - 1½ minuter) för att få den erforderliga kontakten med lämpliga satelliter.

Det måste finnas minst tre satelliter i rymden ovanför för att systemet ska fungera.

I slutet av år 2005 tillkännages att EU har sänt upp en satellit och att vi här i vår världsdel kommer att få ett 'eget' positioneringssystem, givetvis mycket bättre och exaktare. Man talade om en noggrannhet på 100 mm (!)
- Den som lever får se........

Upp      Ned

Exempel på användning:

Du ska till Hammarbyvägen 25 i Stockholm och befinner dig någonstans i Vasastan. Du väljer "inmatning mål" och matar in erforderliga uppgifter om stad, gatauadress. Tryck sen på "start" och du får höra röstmeddelandet "The route is beeing calculated". Spara målinmatningen, om så önskas. Ändra kartans skala om så behövs. Det är ju olika skalor när du ska bort endast 3 km eller om du ska utåt Bålsta, kanske 40 km. Det är inget som hindrar att du matar in ett avlägset mål, exempelvis en adress i Barcelona - men då måste du byta ut CD-skivan först samt kalkylera resrutt (som inte var samma som resväg). En resrutt delas upp i flera pass med övernattningar. Det var ju inte aktuellt när jag skulle köra från Luntmakargatan till S. Hammarbyområdet!

Kör iväg!

Du kan hela tiden tryggt följa köranvisningarna som hörs. Det skänker en underbar känsla av säkerhet. Förbi är den tiden då man körde fel och hamnade vilse! Exempelvis säger rösten i systemet: "Om 250 meter ska du svänga till höger". Systemet är kanonbra. Bättre kan jag inte, just nu, uttrycka saken.

Bilens exakta position kan anges med längd- och breddgrader (longitud resp latitud); det är gott och väl. Men med kartan som finns på CD-skivan får man mycket bättre information, som man omedelbart kan ta till sig. Man ser ju dessutom i vilken riktning bilen står. Dessutom får man in de vanliga, omedelbart tillgängliga kartupplysningarna om vägens eller gatans namn och tillika omgivande bebyggelse och vägnät. Fjärdar och sjöar syns i klarblått när man färdas utmed sådana. Man får en god uppfattning om vattnets utbredning som man annars kanske helt missar p.g.a. träd och bebyggelse som hindrar sjöutsikten från vägen. Önskad skala väljer man själv.

När man sen kör iväg med Hondan, så får man klara instruktioner om när det är dags att svänga åt höger eller vänster. Man behöver därför inte ens titta på navigationsskärmen (det kunde ju äventyra körsäkerheten) utan man kör som vanligt, men utan ängslan över att missa någon avfart eller liknande. Har man passag erare är dessa ofta livligt intresserade av att hjälpa till med att läsa på skärmen var bilen just för tillfället befinner sig, t.ex. på Solnabron..... Passagerarna följer bekvämt Hondans färd utefter kartan. De vet mer om vägens omgivning, t.ex. sjöar och älvar utan att behöva ta fram och titta i en kartbok. Resan blir en intresssantare upplevelse. Fantastiskt !

Upp      Ned

this document is located at...   URI:   http://ejnar.se/5619/gps.htm

Honda Accord

Vad GPS betyder

GPS

Global Positioning System   —  ett GPS-system är ett satellitsystem som kan bestämma läget för ett föremål på jorden med stor exakthet. Satellitsystemet är installerat i rymden av det amerikanska försvarsministeriet, ibland DOD förkortat (Dept Of Defense). Syftet var, och är primärt, att förenkla styrningen av vapensystem och militärfordon.

Den amerikanska kongressen har beslutat att systemet ävenledes ska stå fritt till förfogande för civil användning.

Men systemet är sådant att det civilt utnyttjbara, okodade GSP-systemet (L1) har försetts med en sämre noggrannhet än det militära NATO (P)systemet.

På femtiotalet hävdade ryssarna regelbundet att den och den viktiga upptäckten eller uppfinningen gjorts av ryssar.
På senare tid har jag fått indikationer på att det i verkligheten är en svensk som uppfunnit tekniken bakom gps-systemet. :)

Upp      Ned

Efter den 11 sep 2001 infördes ytterligare försvåringar i systemets tillgänglighet så att det inte lätt och enkelt skulle kunna utnyttjas av terrorister och fiender till USA.

Diverse information om GPS:

www.howstuffworks.com/gps.htm   How GPS Receivers Work

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html  GPS Overview of Peter H Dana (the Best one)

Trimble - (bäst info, men på engelska) All about GPS

GPS med Honda Accord   —  Honda Accord

Källa: Internet
170red

G P S

En hemsida med temat trafik.

Diverse information om GPS

GPS i Peking

China Satellite Navigation and Communication Co Ltd (CSNC) recently promoted its comprehensive global positioning system (GPS) information service platform and launched its solutions for vehicle routing and security monitoring systems in Beijing.

The promotion was made at the 2006 annual meeting of the Beijing vehicle leasing sector organized by CSNC, which is affiliated with the China Satellite Communications Corporation.
The comprehensive GPS information service public platform is a million-user-level wireless communications operation platform developed independently by the China Satellite Communications Corporation based on the domestic Compass Navigation Satellite System, multimedia broadcasting satellite system, wireless and ground communication network system and GPS system. The system can achieve a variety of communication tasks such as satellite navigation positioning, message communication and satellite emergency routing. ......

Full text is available 
in the December Issue of
AutoChina

Här kan man också läsa om

a) Norman Mailer

b) Günter Grass

c) Harold Pinter

bankgolfare

line

Det handlar då om protester mot bombningar och mot krig om oljan. Det handlar också om bilism på så sätt att billig bensin kommer vi inte att kunna erbjuda i en snar framtid.

Jag är glad i dag att man infört 'road user charges' här i Stockholm. Hoppas sen på medborgarnas accept och att vi får uppleva en bättre miljö med mindre av skadligt sot och damm.

Sluta med dubbade däck
är en annan uppmaning, jag skulle vilja rikta till alla som kör bil i huvudstaden. De vanliga dubbfria vinterdäcken duger. Gå också gärna en kurs - om så behövs, om hur man bemästrar halt väglag! Det är ju ibland halt, så in i Norden, här i Norden. :)

line

nyårsafton 2001 Jan H. Stenbecks gran nyårsafton 2001 jämte dåvarande färskölskiosken

Baren, TV3-programmet på den tiden. Numera heter stället Pontus by the sea - tror jag.
Svårt hänga med i alla namnbytena . . .

line


Valid CSS!U p p