64

Ekströms — smeder och andra

liten orange linje

Släktleden

liten orange linje

Gustaf Ekström
1719-1787

Anders Ekström
1750-1810

Magnus Ekström
1774-1843

Gustaf Ekström
1797-1865

August Ekström
1850-1927

Sigfrid Ekström
1889-1977

Ejnar Ekström
1934-  

ejnar-vetek


Catarina Ekström
1961-  

Emma Wenne
1993-  

Melker
2021-  

liten orange linje

Gustaf Ekström - anfader 1719

liten orange linje

Gustaf Ekström 1719 - 1787 min farfarsfars farfarsfar

I ett träddiagram åskådliggörs de olika generationerna från 1719 till våra dagar. Åtta generationer Ekström, på ett A4-format (!)

Min farfarsfars farfarsfar hette Gustaf Ekström. Han gifte sig med Brita Simonsdotter Elgh nere i Blekinge. Därifrån har vi ett av de allra första beläggen för denne anfaders existens. Det är i Jämshögs församlings kyrkoböcker man får botanisera. Gustaf Ekström är knipsmed vid Holje Järnbruk. Vi vet f n inte när han inkom till platsen eller var/när han är född. Hans hustru Britta kommer från Karlskoga och hennes far är en känd hammarsmed, Simon Elgh. Detta kan eventuellt vara till hjälp vid vidare efterforskning.

I Blekinge föddes de fem första barnen. Med referens till kyrkböckerna så var vigseln 30/11 1749. Jämshög CI:1 (bild 24 / sida: 37

Barnens tillkomst åren 1750 - 1758 - vid Holje Järnbruk som bytte namn till Petrifors Bruk år 1757. Jämshög födelse och dopbok CI:2

Sida 49 Andreas Ekström, min farfars farfarsfar kommer till världen, den 10/1 1750
Sida 85 Lars Ekström född den 6/7 1751
Sida 135 Petter Ekström född den 9/11 1753 - döpt 11/11 evt till Pehr
Sida 187 Catharina Ekström född den 8/1 1756
Sida 217 Johan Ekström född den 3/1 1758.

I Småland föddes de sex yngsta barnen.

Barnens tillkomst åren 1760 - 1771 - vid Diö Järnbruk Stenbrohult sockens födelse och dopbok C:2a / sida:

Sida 51 Carl Ekström, född den 29/10 1760
Sida 63 Margareta Ekström född den 18/3 1763
Sida 73 Jonas Ekström född den 30/4 1765
Sida 75 Gabriel Ekström född den 21/3 1766
Sida 89 Anna Maria Ekström född den 26/9 1768
Sida 101 Sofia Ekström född den 4/4 1785.

Gustaf Ekström knipsmedsmästaren, var verksam vid Diö Järnbruk, till sin död den 14/1 1787, vid 68 års ålder. Eftermälet i Stenbrohults dödbok lyder: ''Mäster Gustaf Ekström i Diö Knipsmedslänga hade många barn, fattig, en god färdighets smed. Begrovs den 14/1 1787.
Änkan, Brita Simonsdotter-Elgh levde i femton ytterligare år i byn Värpehultstorp.


Andreas Ekström 1750 - 1810 min farfars farfarsfar

Denne har ett brokigt liv på många platser och med många barn registrerade. Medan dopnamnet var Andreas skriver sen prästerna ofta And. Ekström och därför kanske han borde kallas Anders. Det första barnet, Petter, får Andreas redan som nittonårig knipsmed vid Linnefors Järnbruk, vid ett biflöde till Lyckebyån, i Vissefjärda socken [f ö min hemsocken] nuvarande Emmaboda kommun.

Andreas flyttar vidare till Stenfors Bruk vid Bräkneån i Tingsås socken (G) nuvarande Tingsryds kommun. Som andra barn kommer Magnus till världen, 2/11 1774, och denne Magnus Ekström blir sen min farfars farfar.

Andreas synes icke varit så noga med giftermål eller dylikt. Han var i Danmark vid en känd vapenfabrik och där förlovade han sig med mästersmedens dotter. Det uppdagades emellertid att han var gift i Sverige och hade flera barn... Han arbetar som knipsmed - sådana är eftertraktade vid denna tid, i Göteryd vid Ry Jernbruk. Sen flyttar han till Diö Stenbrohult där han f.ö. tillbringade några barnaår också 1760-1766. Han slutar sina dagar i Vrankunge Skatelövs socken (G) den 23/10 1810.

Andreas Ekström blev 60 år.


Magnus Ekström 1774 - 1843 min farfars farfar

Denne var en tid bosatt i Göteryds socken - liksom många andra bröder och släktingar. Har arbetat som knipsmed på Ry Järnbruk, alldeles som sin far, Anders Ekström och farfar Gustaf Ekström. Han flyttar ut till Skatelöv socken nuvarande Alvesta kommun

Verksam vid Huseby Bruk flyttar han till Västerbrotorp i Urshults socken, där han bl a gifter om sig. Han blev änkling 1812, det andra äktenskapet tillkom 1814. Med sin första hustru, Britta Kajsa Håkansdotter från Långasjö nuvarande Emmaboda kommun får Magnus sonen Gustaf den 11/11 1797. Denne Gustaf Ekström får således samma namn som sin farfar, född 1719. Gustaf Ekström född 11/11 1797 är helt klart min farfarsfar. Magnus Ekström bodde hela sitt liv i södra Kronobergs län, barnaåren i Tingsås, sedan Göteryd, sedan Skatelöv och sist i Urshult socken.

Magnus Ekström blev 69 år.


Gustaf Ekström 1797 - 1865 min farfarsfar

Denne Gustaf Ekström föddes i Göteryd och kommer som fyraårigt barn till Vrankunge i Skatelövs socken. Som moderslös femtonåring vandrar Gustaf Ekström ut - nedåt Blekinge. Han går via Asarum socken nuvarande Karlshamn och vi återfinner honom sen i Ronneby (1813) och i Urshult (1814). Gustaf Ekström gifter sig 1819 i Kartaby, Ronneby med en Kerstin Svensdotter från Fröjdadahl (K). Det blir ytterligare två äktenskap för Gustaf och bostadsorten för en längre period blir Bäckasjögärde i Backaryd socken (Bräkne-Hoby). Där uppges han vara gårdssmed.

Efter en utflykt som gårdssmed vid Carlsnäs gods invid Ronnebyån återvänder Gustaf till Bäckasjögärde. Med hustrun Ingrid Christina Lindström får han sju barn. Ett av dessa barn blir min farfar, August Ekström, som kommer till världen 1850. Gustaf min farfarsfar dör den 10/3 1865 i Bäckasjögärde.

Denne Gustaf Ekström blev 68 år.


August Ekström 1850 - 1927 min farfar

August blev till en början kallad August Gustafsson men sedermera ändrade han detta till August Ekström.

Nu var det inte mycket arbete som fanns för smederna. Bruken hade lagt ner det ena efter det andra. Hammarsmeder och mästarsmeder var inte längre eftersökt arbetskraft. I stället för att bli gjutare i Bruzaholm eller Klavreström eller gårdssmed som sin fader, prövade August på stenhuggeriet i Åryd allra först, sen räknas han som stenarbetare, fästningsarbetare, murare, grundläggare. August arbetade i Karlskrona 1876-1889 och i Ronneby 1890-1892 och han var meriterad att få jobbet som arbetsledare när den fina stenkyrkan byggdes i S:t Sigfrid socken (H) 1885-1887. Augusts tredje fru, Ida Charlotta Lindström kom också från S:t Sigfrids socken - Kyrkeryd nära kyrkan...
August och Ida är mina farföräldrar. De flyttade från Blekinge upp till Småland 1893. August levde i Nybro till 1927 och Ida på samma plats till år 1942.

August Ekström blev 77 år.


Sigfrid Ekström 1889 - 1977 min far

Pappa föddes i Karlskrona. Han har två yngre syskon, bröderna Nils och Tage. Dessutom finns en del halvsyskon. Pappa ville inte döda så han försökte slippa den nyinförda värnplikten i landet. Detta lyckades han med i det han emigrerade 2007 till Nordamerika. Han stannade i Minnesota, Duluth, Port Arthur, Minneapolis, och det förefaller som om han undvek registrering. Efter fjorton långa år där han bl a legat i koma i en hel månad i typhiod fever, återvände han år 1921 hem till sina föräldrar, som då bodde i Nybro köping.

Pappa köpte Kjäsemålen, ett f.d. båtsmanstorp om 18 ha, i Vissefjärda socken, 3 mil från Nybro, år 1925. Han gifte sig 1930 med min mamma, Anna Martina Wolf, från Hjältevad, Ingatorp socken i Jönköpings län. Fyra barn kom till världen, 1932 - 1945.

Sigfrid Ekström blev 88 år.


Uppåt   |   Nedåt