64

Bäckasjögärde

liten orange linje

Bäckasjögärde - Backaryd Blekinge

liten orange linje

Bäckasjögärde

Bäckasjögärde, en by i Backaryd socken i Blekinge. Min farfar och farfarsfar, August Ekström och Gustaf Ekström, levde under åren 1822 - 1866 sina liv i Nr 9 Bäckasjögärde, en by nere i Blekinge. Därför blev Bäckasjögärde i Backaryd socken något av ett personligt intresse. Jag saknar emellertid bilder från trakten. Det får bli en hemsida i stället.


Ner till Blekinge, sökte sig en del hammarsmeder, smedmästare, knipsmeder, spiksmeder, när det blivit kärvare tider för dessa yrkesmän uppe på bruken i Småland. Min farfars farfar, ringsmeden Magnus Ekström, var verksam på Ry Jernbruk i Göteryd där f.ö. flera andra av smederna Ekström höll till, Lars Ekström, Jonas Ekström m.fl. Magnus söner Gustaf och Carl föddes i Göteryd 1797 resp 1800. Det står fel i de flesta hfl om detta. Det kan bero på att de redan 1805 flyttade ner till Skatelöv, där modern, Britta Cajsa Håkansdotter, från Långasjö, dog 1812 och fader Magnus Ekström flyttade till Urshult. Medan Magnus stannade där för gott och dog i Vrankunge, Urshult, så flyttade hans båda söner Gustaf, född 1797 och Carl, född 1800, vidare neråt Blekinge. Huruvida de arbetade med sten eller smide eller jordbruk står inte i husförhörslängderna.

Tiden i Skatelövs socken och i byn Vrankunge för Magnus Ekströms familj, åren - omkring 1805-1820 - är särskilt svåra få grepp om. Jag kan förmoda att Magnus och pojkarna arbetade på Huseby Bruk men det känns lite som ett svart hål, dvs totalt odokumenterat.

Till Bäckasjögärde i Backaryd socken kom i april 1821 Carl Peter Ekström. Han drog vidare redan i oktober 1822. Brodern, Gustaf Ekström - min farfarsfar klev in i byn Bäckasjögärde lite senare, i november 1821. Där bodde Gustaf sen i Nr 9 Bäckasjögärde sammanlagt 44 år, dvs större delen av sitt vuxna liv.

Under 1800-talet kom det sammanlagt elva barn till världen, med Gustaf Ekström som fader. August Ekström, min farfar, som var en av dessa barn, föddes 1850. En syster Augusta föddes 1858.


Farfarsfar

En beskrivning av smeden Gustaf Ekström född 1797-11-11

Gustaf Ekström föddes 11/11 1797 i Göteryd där många av smederna Ekström varit verksamma vid Ry Jernbruk. Vid 23 års ålder kom han till byn Bäckasjögärde i Blekinge (via Skatelöv och Urshult i södra Småland). Gustaf, min farfarsfar, levde hela sitt vuxna liv, mestadels i Nr 9 Bäckasjögärde. Under 44 år (1821-1865) var han verksam, troligen som smed, gårdssmed på denna plats - bara några månader under år 1845 var han tillfälligt gårdssmed vid Carlsnäs gård invid Ronnebyån.
Även hans yngre bror, Carl, också född i Göteryd, var här nere i Blekinge. Förutom i Nr 9 Bäckasjögärde bodde han i Bräkne-Hoby, Hjortsberga, Åryd, Öljehult osv alla platser i mellersta Blekinge.
En äldre farbror, som också hade samma namn, Gustaf Ekström, född 16/2 1783 - också han uppväxt i Göteryd vid nämnda Ry Jernbruk, fanns från tjugoårsåldern här nere i Blekinge, i Stora Silpinge och i Kartaby, Bräkne-Hoby resp Ronneby.
Dessa tre smeder Ekström arbetade förmodligen ibland som stenhuggare - men det finns sällan några särskilda noteringar i kyrkoböckerna om vad folk livnärde sig av ...
Äktenskapen är däremot noga och samvetsgrant registrerade i Ronnebys och Backaryds vigselböcker. Gustaf Ekström var gift tre gånger. Farbrodern med samma namn var bara gift två gånger, enligt vigselböckerna i Bräkne-Hoby och Ronneby. Brodern Carl var också endast gift två gånger, i Bäckasjögärde och i Bräkne-Hoby - men hade minst tolv barn...

Mer detaljerat om min farfarsfar, Gustaf Ekström (1797-1865) finns bl a på Ancestry (berättelse på tidslinjen) samt på hemsidan farfarsfar.html


Augusta

Hurdant blev livet för Augusta?

Augusta Ekström kallades- i enlighet med den tidens praxis, Augusta Frederica Gustafsdotter Ekström. Hon föddes i Bäckasjögärde nr 9, den 29 april 1858. Moder var Ingrid Christina Lindström. Fadern, min farfarsfar, Gustaf Ekström. Min farfar August var en 8 år äldre broder till Augusta. De var biologiskt helsyskon och August hade bara denna Augusta som yngsta helsyster (men han hade fyra helbröder samt tre halvsyskon, Hilda, Serafia och Thorwald).

När Augusta fyllt 17 år flyttade hon ner till Kartaby nr 58, en stor gård om 5/8 mantal - förmodar hon blir piga där. Belägg enligt kyrkoarkiv: Ronneby hfl AI:46 / sidan 1.

1882-03-17 får hon sonen Axel Wilhelm. Belägg för dessa födslar och att Augusta är 'rätt' moder: Ronneby kyrkoarkiv CI:14 / 17/3 1882 resp. Ronneby CI:14 / 19/1 1883
Ronneby CI:14 / 19/1 1883 - bevisar att modern heter Augusta men det är en annan Augusta, Augusta Nilsdotter. Denna kvinna, Augusta Nilsdotter, är gift med en smed, Sven August Carlsson Broberg, och nu börjar det bli så komplicerat så jag tar en paus - - - -

Augusta Nilsdotter dör 1885, endast 26 år gammal. Det är i samband med födseln 2 Maj 1885 av sonen Johan Gottfrid som hon den 14 Maj dör och prästen har noterat: 'Akut sinnesrubbning efter barnsäng'
Innan döden kom så hann hon gifta sig, i december år 1880 med den nyssnämnde smeden Broberg, som står där med barn att ta hand om... De problemen löser han genom att gifta sig med (!) Augusta Ekström, november 1886. Förmodar de känt varandra rätt länge.

Johan Gottfrid, som var Augusta Nilsdotters pojke, drunknade av våda i april månad år 1900 och påträffades död i Ronnebyån.

Åter till Augusta Frederica Gustafsdotter Ekström, som jag hädanefter kallar Augusta Ekström. Ja, hon får sammanlagt tio barn, tvillingar som genast dör samt en flicka så sent som 1904 då hon var 46 år. Fyra av hennes många barn, bl a den ovan omnämnde oä sonen, Axel Wilhelm Ekström, blev äldre än 68 år. Själv blir hon änka 1916 och avlider 1931, 72 år gammal. Hela sitt liv frambringade hon i region Ronneby. Som sista anhalt anges i kyrkböckerna Hulta no. 1 Ronneby landsförsamling. I dag är det troligen området som kallas Gamla Hulta och som ligger mellan E22 och Ronnebyån, rätt centralt i Ronneby.

Återigen, om Gustaf Ekström, min farfarsfar och dennes tre hustrur:

Av Gustafs elva barn, levde år 1900, endast tre; de var alla Ingrid Kristina Lindströms barn: Johan Ekström 1845-1922, August Ekström, min ff, 1850-1927 samt Augusta Ekström 1858-1931. Sonen Valfrid Ekström, född år 1855 dog 1895 vid 40 års ålder. En son, Sven, född 1821, gifter sig bevisligen i mars 1843 - men är sedan september 1844 totalt försvunnen... försvunnen, han skulle bege sig till Stockholm enligt notering i kyrkböckerna. Där dyker han emellertid inte upp. Stockholm var en grannby till födelseorten Bäckasjögärde i Backaryd i Blekinge.

Ovan nämnda Augusta kanske är med på kortet? Bildgåtans lösning? Vid närmare granskning av omständigheterna så har jag kommit fram till att det kan vara min farfars fem år äldre bror, Johan Ekström, som poserar med sin häst på vykortet från Bräkne-Hoby. Denne Johan Ekström (1845-1922) kallades i flera sammanhang fär åkaren - han åtog sig transporter med en enaxlad kärra t ex med sill och andra varor från Ronnebyhamn upp till de välsituerade bönderna uppe i Ettebro, Kartaby, Silpinge, Fiskareby och Tararp.
Och de båda kvinnorna som nyfiket skymter i vänster kant: det är nog Johanna Ståhl, Johans hustru, samt Johans yngre syster, Augusta Ekström, omskriven ovan. Johannas pappa var skolläraren Carl Ståhl, som varit verksam i Hoby, Jämjö, Åryd m fl platser mellan 1830 och 1848.

En by i Blekinge
Stockholm, en by i Blekinge


Uppåt   |   Nedåt


möbelaffär Tingsryd
Tingsryd den 5 juni 2018

Farfar

Farfar, August Ekström, som var stenarbetare och blev katedralbyggare i S:t Sigfrid.
Ifall August hade sammanfattat sin livssituation omkring år 1888 - han var då 38 år gammal, skulle han kunnat skriva:
Tre av mina barn är döda. Syster Augusta dog 1882, Carl Johan dog 1883, Alfrida dog 1886. Min första hustru, Hedda dog 1880. Andra hustrun, Hilda från Hulan i Vissefjärda dog 1887. Hedda blev 35 och Hilda bara 26 år. Stöd och belägg finns i Karlskrona stads husförhörslängd - den första sidan i AI:38 /1644.
Sammanlagt fem av barnen emigrerade till USA, varav tre stannade där för gott, medan min far och dennes bror, Nils, däremot återvände, pappa var i Minnesota i 14 långa år (1907 - 1921).
Kanske August hade fler barn än officiellt registrerats? En födelse 20/10 1877 i S:t Sigfrid har gett anledning misstänka faderskap till en flicka, Jenny.

August arbetade som stenarbetare, stenhuggare, fästningsarbetare, murare, smed och grundläggare - men berättelser saknas för det mesta därvidlag. Han var arbetsledare vid bygget av stenkyrkan utanför Nybro, S:t Sigfrids kyrka. Detta var länge blott ett rykte, som jag kunde uppfatta som skryt - ända tills jag av en slump fann detta belagt genom rättegångsprotokoll (någon hade beskjutit August Ekström, som blev lätt skadad och begärde 50 kr för sveda och värk). August, min farfar hade helt klart spelat en viktig roll vid katedralbyggandet 1885-1887. Hans erfarenhet av arbete i stenbrott gjorde att han fick jobbet som arbetsledare.

Det tycks ha ljusnat för farfar sen han gift sig med Ida Lindström, min farmor. Han torde ha träffat henne i Kyrkeryd eftersom hon bodde intill platsen för katedralbygget. Tre pojkar blev det i det äktenskapet och familjen lämnade Blekinge slutgiltigt några år före sekelskiftet. Vi återfinner dem i trakten av Pukaberg dvs nuvarande Nybro, som då var köping. Först bodde de i Stora Mölebo i den nya socknen S:t Sigfrid, sen var de nog från och till i närbelägna byn Kyrkeryd, där farmor Ida hade växt upp på ett båtsmanstorp. Augusts kallas nu grundläggare och är registrerad husägare i kvarteret Gladan (f d Qvarnaslätt i Madesjö). Han går bort 1927 och Ida lever ända till år 1942. Därför kunde jag träffa farmor i Nybro, åtminstone en gång, som jag minns. Farfar, Morfar och mormor kunde jag däremot aldrig träffa eftersom de, antingen inte längre levde eller levde i proletära, mindre goda omständigheter.