64

Ekströms — smeder och andra

liten orange linje

Gustaf Ekström - anfader 1719

liten orange linje

Gustaf Ekström 1719 - 1787 min farfarsfars farfarsfar

I ett träddiagram Diagram.pdf visas de olika generationerna från 1719 till våra dagar.

Min farfarsfars farfarsfar förekommer längst bort i förfluten tid. Det är 300 år sedan.

I den östra delen av Blekinge rinner en liten ström, Holje ström, där Vilshultsån möter Snöflebodaån. Det är i i nordvästra delarna av nuvarande Olofström. Här finns Holje Järnbruk vid denna tid, anlagt år 1734. Senare får järnbruket namnet Petrifors Bruk, och så övertar en man vid namn Olof bruket och därför heter det efter denne, Olofströms Bruk och platsen heter än i dag Olofström. Ett mycket välkänt svenskt företag: Svenska Stålpressnings AB, länge ägt av Volvo, nu med kinesiska, duktiga ägare.

Min farfarsfars farfarsfar hette Gustaf Ekström och hans vigsel nere i Blekinge registrerades - ett län och landskap som då varit permanent svenskt endast en kort tid - sedan freden i Roskilde år 1658. Prästen har skrivit att Gustaf Ekström är född 1719. Gustaf Ekström gifter sig 1749 med Brita Simonsdotter Elgh - ett efternamn som kan förknippas med en känd smedsläkt.

Min farfarsfars farfarsfar hette således Gustaf Ekström. Det är från Blekinge som vi funnit det allra första beviset för denne anfaders existens. Det är i Jämshögs församlings kyrkoböcker man får botanisera. Gustaf Ekström är knipsmedsmästare vid Holje Järnbruk. Vi vet inte bestämt när han inkom till platsen eller var/när han är född. Hans hustru Brita kommer från Karlskoga och hennes far är en känd hammarsmed, Simon Elgh. Detta kan eventuellt vara till hjälp vid vidare efterforskning i olika arkiv.

I Blekinge föddes de fem första barnen. Med referens till kyrkböckerna så var vigseln 30/11 1749. Jämshög CI:1 (bild 24 / sida: 37

Barnens tillkomst åren 1750 - 1758 - vid Holje Järnbruk som bytte namn till Petrifors Bruk år 1757. Jämshög födelse och dopbok CI:2

Sida 49 Andreas Ekström, min farfars farfarsfar kommer till världen, den 10/1 1750
Sida 85 Lars Ekström född den 6/7 1751
Sida 135 Petter Ekström född den 9/11 1753 - döpt 11/11 evt till Pehr
Sida 187 Catharina Ekström född den 8/1 1756
Sida 217 Johan Ekström född den 3/1 1758.

Någon gång 1759/1760 flyttar familjen upp till Småland. I Diö i Stenbrohults socken föddes de sex yngsta barnen.

Barnens tillkomst åren 1760 - 1771 - vid Diö Järnbruk Stenbrohult sockens födelse och dopbok C:2a / sida:

Sida 51 Carl Ekström, född den 29/10 1760
Sida 63 Margareta Ekström född den 18/3 1763
Sida 73 Jonas Ekström född den 30/4 1765
Sida 75 Gabriel Ekström född den 21/3 1766
Sida 89 Anna Maria Ekström född den 26/9 1768
Sida 101 Sofia Ekström född den 4/4 1785.

Gustaf Ekström knipsmedsmästaren, var verksam vid Diö Järnbruk, till sin död den 14/1 1787, vid 68 års ålder. I 40 år hade han varit bosatt i Blekinge men de sista 28 levnadsåren blev i Småland. Eftermälet i Stenbrohults dödbok lyder: Mäster Gustaf Ekström i Diö Knipsmedslänga hade många barn, fattig, en god färdighets smed. Begrovs den 14/1 1787.
Ånkan, Brita Simonsdotter-Elgh levde i ytterligare femton år i byn Värpehultstorp i Stenbrohult socken.

Av barnen blev Andreas, Lars, Johan, Carl, Jonas och Gabriel alla smeder. Smedyrket dominerade i flera släktled. Från att vara knipsmeder på små järnbruk i Göteryd, Tingsås och Linnefors m fl platser i Småland blev de tvungna att växla till att arbeta som gårdssmeder vid jordbruk och som sockensmeder i byar framför allt i Blekinge och södra Småland.


Andreas Ekström 1750 - 1810 min farfars farfarsfar

Andreas Ekström föddes 1750 i Jämshög i västra Blekinge, som första barn i en stor barnaskara om elva barn. Medan dopnamnet var Andreas skriver sen prästerna ofta hans namn som And. Ekström och i en del sammanhang som Anders Ekström. Andreas får vid tio års ålder följa med familjen upp till Diö i Småland. Var han vistas i ungdomsåren är inte bekant. Andreas förekommer inte i någon kyrkobokföring förrän i december 1769 då han är nästan tjugo år gammal.

Han arbetar vid Linnefors Järnbruk som knipsmed. Han får en son, Petter, den 26/12 1769. Denne son döps på nyårsaftonen 1769. I Vissefjärda sockens dopbok noteras denna händelse, Andreas första barn. Däremot omnämns inte modern. Faddrar äro bruksinpektoren Chrispin Schröder och mademoiselle Juliana Schröder, som är bruksägaren Daniel Schröders dotter. Schröder äger bl a även Lessebo Bruk.

Andreas Ekström flyttar västerut till Stenfors Bruk vid Bräkneån i Tingsås socken.

Ett andra barn, Maria, föds 1772 när Andreas just fyllt 22 år. I Tingsås dopbok omnämns för första gången Britta Jönsdotter som Andreas hustru och som barnets moder.

Ett tredje barn, Magnus, föds 2/11 1774, och denne Magnus Ekström blir sen min farfars farfar.

På gångavstånd från Stenfors Bruk ligger byn Grårör. Det är i Blekinge. En kvinna där, Catharina Nilsdotter, föder barn som Andreas Ekström är far till. Detta är registrerat i Bräkne-Hobys dopbok, [CI:5 / sida: 553 sonen Nils samt / sida: 561 sonen Peter]. Dessa föddes år 1774 resp 1780. Så Catharina Nilsdotter i Grårör tycks ha varit mycket förtjust i den gifte smeden Andreas Ekström. Nils döptes till Nils Andersson i början av januari 1775. Han föddes bara 5 veckor efter det Magnus Ekström fötts inom äktenskapet.

Som fjärde barn föddes Catharina, oklart var. Hon drunknade och är registrerad som död 1782 i Göteryds dödbok.

Som femte barn inom äktenskapet föddes Margareta 22/12 1780 i Göteryd.

Som sjätte barn föddes Gustav 16/2 1783 i Göteryd. Blivande sockensmed i Blekinge.

Som sjunde barn föddes Britta 31/3 1785 i Diö. Denna dotter är förmodligen det sista barnet och hennes födelse finns registrerad i Stenbrohults födelsebok.

Jag har kunnat registrera nio barn sammanlagt till denne Andreas Ekström. Sju av dessa synes ha tillkommit inom äktenskapet, men ovannämnda Nils Andersson och Peter Andersson, är födda oä i Grårör av Catharina Nilsdotter.

En av svårigheterna med att spana på Andreas Ekström är, att han troligen redan som 14-åring, flyttat ut ur föräldrahemmet i Diö i januari 1764. Därefter återfinns han inte vid de husförhör, som finns tillängliga, vare sig i Göteryd, Skatelöv, Stenbrohult, Tingsås eller Vissefjärda - därför stor osäkerhet omkring hans olika vistelser. Kan man förmoda ett avsiktligt undflyende från faderskapsanspråk? Dunkelhet råder om Andreas äktenskap med Brita Jönsdotter aka Jonasdotter. När och var skedde vigseln? Vid olika barndop har Brita Jonasdotter född 1730, angetts som Andreas hustru. Dessvärre finns det många med detta namn och vi vet ej hennes födelsedatum, varifrån hon kommer eller när hon dog.

Andreas synes icke varit så noga med giftermål eller dylikt. Han var några år, troligen 1776-1779, i Danmark vid en känd vapenfabrik och där förlovade han sig med mästersmedens dotter. Det uppdagades emellertid att han var gift i Sverige och hade hustru och flera barn där. Var hans familj bodde när Anders arbetade i Danmark är höljt i dunkel.
Anders arbetar som knipsmed - sådana är eftertraktade vid denna tid, i Göteryd vid Ry Jernbruk. Omkring 1785 flyttar han till Diö Stenbrohult där han f.ö. tillbringade några barnaår också 1760-1765. En dotter, döptes till Brita, och kommer till världen i mars 1785. Förmodligen Andreas sista barn. Andreas mor hette också Brita och hans hustru bar också samma namn.
Andreas flyttar omkring 1797 till sin son Magnus i byn Vrankunge i Skatelövs socken. Andreas Ekström är noterad som änkling när han slutar sina dagar därstädes den 23/10 1810. Andreas Ekström blev 60 år.


Magnus Ekström 1774 - 1843 min farfars farfar

Magnus Ekström föddes i Tingsås socken den 2/11 1774.
Hans far, Andreas Ekström var knipsmed vid Stenfors Bruk. Hans mor, Brita Jönsdotter vet vi rätt lite om.

Läget år 1784 när Magnus är tio år är att han vistas i Göteryds socken hos sin farbror, Jonas Ekström. Husförhörslängden [Göteryd (G) AI:2 (1779-1795) Bild 113 / sida: 209] upplyser härom. Vi vet däremot inte var hans mor och syskonen bor. Magnus far arbetar några år i Danmark.

Magnus Ekström har sannolikt arbetat som knipsmed på Ry Järnbruk, alldeles som sin far, Anders och farfar Gustaf och alla farbröderna.

Magnus är 1795 21 år gammal då en Britta Cajsa Håkansdotter, 27 år inflyttar från Långasjö. Britta Cajsa beskrivs som en från sin förra man lagligen skild hustru. Redan den 11/11 1797 föds min farfarsfar, Gustaf Ekström. Föräldrarna äro Magnus och Britta Cajsa. Dessa gifter sig 3/2 1798.
År 1800 föddes Carl, det blev således två söner i detta äktenskap: Gustaf Ekström född 1797 och Carl Ekström född 1800. Inga fler barn föddes av Britta Cajsa Håkansdotter från Långasjö.

Hösten 1801 flyttar Magnus till byn Vrankunge i Skatelövs socken. Flera smeder tycks samtidigt lämna Ry Bruk i Göteryd för att förhoppningsvis finna bättre tjänst på Huseby Bruk i Skatelöv. Magnus och Brita Cajsa med de båda sönerna Gustaf och Carl bosätter sig i Vrankunge. Var knipsmeden Magnus arbetar står inte klart för mig men man kan hysa en misstanke om Huseby Bruk som ligger i närheten av Vrankunge.

Den 16 april 1812 avlider hustrun Brita Cajsa Håkansdotter.

I februari månad 1813 får en gift kvinna i Vrankunge, Karin Gummesson, ett barn, Ingegerd. Här blir Magnus Ekström bokförd som fader: [Skatelöv Födelsebok CI:4 / sida 43]. Modern, Karin, är/var gift med Jonas Gummesson. Den omnämnda nedkomsten oä, med Karin Gummesson är daterad 28/2 1813. Detaljer från denna hektiska månad i Vrankunge, februari 1813, är inte tillgängliga. Det tycks emellertid som om Ingegerd begåvats med efternamnet Magnusdotter. Med den yngste sonen, Carl Peter Ekström flyttar Magnus Ekström ut till Urshult socken i den kalla månaden februari 1813.

Den äldste sonen, Gustaf, min farfarsfar, är 15 år och går 1814 neråt Blekinge, förmodligen till sin farbror Gustaf Ekström, sockensmed i Stora Silpinge. Många heter Gustaf Ekström, - jag skiljer dessa båda åt genom att ange födelseår. Min farfarsfar är således Gustaf 1797 (född 11/11 1797) och farbrodern, sockensmeden Gustav 1783 (född 16/2 1783).)

I månaden Maj år 1814 gifter Magnus Ekström om sig, nu med Ulrika Freud, som i vigselboken beskrivs som Jungfrun Ulrica Frögd. Magnus och Ulrika är bosatta i Vasabro Backstuga, Urshult.

Två barn tillkom i detta Magnus andra äktenskap:
Andreas Ekström född 1/9 1814 död 17/5 1896 i Västra Torsås.
Anna Christina Magnusdotter född 17/5 1818 bodde senast 1839 i Urshult, vidare öde obekant.

Magnus Ekström bodde hela sitt liv i södra Kronobergs län, barnaåren i Tingsås, oklart hur länge, sedan omkring tjugo år i Göteryd, sedan tio år i Skatelövs socken och sist omkring trettio år i Urshult socken.
1828 avlider Ulrika. 1843 avlider Magnus.

Prästens notering: Smeden Magnus Ekström dog på fattigstugan som fattighjon. Så långt om min farfars farfar.

Magnus Ekström blev 69 år.


Gustaf Ekström 1797 - 1865 min farfarsfar

Denne Gustaf Ekström föddes i Göteryd och kommer som fyraårigt barn till byn Vrankunge i Skatelövs socken. Där växer han upp. Gustaf lämnar hemmet som moderslös femtonåring och vandrar nedåt Blekinge. Han går via Asarum socken nuvarande Karlshamn och vi återfinner honom sen i Ronneby (1813) och i Urshult (1814). Gustaf Ekström håller sig nog i närheten av sin farbror, sockensmeden i Kartaby, Gustav Ekström. Gustaf Ekström gifter sig 1819 i Kartaby, med Kerstin Svensdotter från Fröjdadahl, Ronneby. De bosätter sig i Skörje by, Bräkne-Hoby. Gustaf arbetar som gårdssmed. Sonen Sven föddes där 1821.

Familjen flyttar 1822 till byn Bäckasjögärde i Backaryd socken. Där föddes dottern Kajsa 1823 samt sonen Anders, 1826.
Hustrun, Kerstin Svensdotter avlider februari 1828 i nervfeber.

Gustaf gifter sig för andra gången i december 1828, med Sigrid Månsdotter och de förblir bosatta i Bäckasjögärde. Dottern Kerstin föddes 1829. Dottern Karin föddes 1830.
Hustrun, Sigrid Månsdotter avlider i mars månad 1844.

Av de fem barnen är nu endast sonen Sven i livet. Tragiskt nog försvinner emellertid även denne - efter ett påbörjat äktenskap är han helt försvunnen. Gustaf flyttar ut till Carlsnäs Gård vid Ronnebyån där han blir gårdssmed.

Gustaf Ekström gifter sig för tredje och sista gången 1845. Den nya hustrun heter Ingrid Christina Lindström och kommer ifrån Uråsa. Nu återvänder Gustaf till Bäckasjögärde. Med sig har han Ingrid samt barnen Lena Kajsa och Johan - det anses att detta är gemensamma barn även om Lena kom till världen redan 1842, och Johan 1845. Sammanlagt har Gustaf med Ingrid sju barn varav fyra söner föds efter giftermålet, Vilhelm 1847, August 1850, Carl 1853, Valfrid 1855 och så sist en dotter, Augusta 1858.

Gustaf Ekström, min farfarsfar, dog den 10/3 1865 i Bäckasjögärde, Backaryd. Han blev 68 år.


August Ekström 1850 - 1927 min farfar

August Ekström föddes 3 maj 1850, och han växte upp i Bäckasjögärde by i Backaryd socken, Blekinge.

I sin ungdom arbetar han som stenarbetare och smed i Bräkne-Hoby och i Åryd. Vid 22 års ålder gifter han sig med Hedda Nordgren från Åryd.

Dottern Serafia föddes 1874. Hon emigrerar 1896 och heter som gift i USA Sophie Williams, där hon avlider i Miami Beach Florida 1934.
Dottern Hilda föddes 1876. Hon utvandrar 1902 och heter som gift med en svensk make, Hilda Kilstrom. Hon avlider 1935 i Philadelphia.

Den första hustrun, Hedda, avlider 1880 i Karlskrona stad.

August gifter sig med Hilda Petersdotter 1882.

Sonen Thorvald föddes 1884. Denne emigrerar 1902 och avlider i Philadelphia 1960.

Den andra hustrun, Hilda, avlider i lungsot i januari 1887.

August gifter sig med Ida Lindström, april 1889.

Sonen Sigfrid, Sigge Ekström, min pappa, kommer till världen i Karlskrona, juni 1889.
Sonen Tage Ekström kommer till världen i Ronneby, 1892.
Sonen Nils, Nisse Ekström kommer till världen i Nybro 1893.

Familjen har flyttat från Blekinge upp till Småland 1893. August kallas nu husägare och grundläggare. August levde i Nybro till 1927 och Ida på samma plats till år 1942.

Mer info: ejnar.se/farfar.html

August Ekström blev 77 år.


Sigfrid Ekström 1889 - 1977 min far

Min pappa föddes i Karlskrona den 30 juli 1889. Han har två yngre syskon, Nils och Tage. Dessutom finns en del halvsyskon. Sigfrid Ekströms uppväxttid var merendels i Pukeberg, Nybro, dit familjen flyttat år 1893. Pappa ville inte bli soldat och lyckades undvika den nyinförda värnplikten i landet genom att via Kristiania i Norge, emigrera 2007, till Nordamerika. Han stannade i Minnesota, Duluth, Port Arthur, Minneapolis, och han kunde komma undan att sändas ut i det första världskriget. Han bedömdes 1918 vara för gammal att vara lämpad som soldat. Efter fjorton långa år i Minnesota, där han bl a legat i koma i en hel månad i typhiod fever, återvände han år 1921 hem till sina föräldrar, som då bodde i Nybro köping.

Pappa köpte Kjäsemålen, ett f.d. båtsmanstorp om 18 ha, i Vissefjärda socken, 3 mil från Nybro, år 1925. Han gifte sig 1930 med min mamma, Anna Martina Wolf, från Hjältevad, Ingatorp socken i Jönköpings län. Fyra barn kom till världen, 1932 - 1945.

Sigfrid Ekström blev 88 år.


Uppåt   |   Nedåt


Avslutningsvis:

Ingen av mina anfäder enligt ovan var soldater eller båtsmän. De behövde inte delta i de många krig som fördes. Detta har jag konstaterat och det har glatt mig!