hemsidesfilerna.html

gröna linjen

gröna linjen

Länkar till texter av Strindberg, om bokföring och om olust i landet:   BOKELD

gröna linjen

gröna linjen

Så här uttryckte sig Clausewitz
 om krigets natur och syfte:

Våldet, det fysiska våldet är medlet. Målet är att tvinga på fienden vår vilja. För att med säkerhet nå detta mål måste vi göra fienden värnlös. Det är, enligt sakens natur, det krigiska hantverkets egentliga syfte.

gröna linjen

ett café i Gamla Stan

gröna linjen

NedNederstUpp

***

Bilder 2001     —    Ned

en fågel på Fjällgatan
emedan dagens namn var Vilma

oljeprospektering med foten 7.7.2002
vid Nybroplan

line

1844 var året för det schlesiska vävarupproret. Vid samma tid förekom strejker och våldsamheter också bland vävarna i Manchester och Liverpool.
Heinrich Heine skrev 1844 i Parisexilen, efter dessa händelser i Schlesien, sin vävarsång. I Ture Nermans översättning lyder slutraderna

Vävstolen knakar, skytteln jagar.
Vi väver, vi väver nätter och dagar.
Du gamla Tyskland, svepningen din.
Trefaldig förbannelse väver vi in.
Vi väver! Vi väver!

Heines dikt 'de schlesiska vävarna' finns i sin helhet återgiven på glas.html.   De flesta av Heines dikter finns på Internet, kanske alla, i original eller översatta.   Exempel är: 'Lazarus'   'Vintersagan' samt 'Loreley'

line

Nedan placeras tre kort från år 2001

line

en katt hemma hos oss 17 nov utställning i december 01

line

U p p

vet ej om Grizlan eller Gremlan var paa TV

line

bilder     —     hem    —    1677    —    7192    —    foto    —    tyst     —     Upp

gröna linjen

hoch_Thunbergiana oldtowncoffea brandväggen med en sotare

line

folder content   —   h e m   —   tri index   —   Caféskylt   —   SFX 153

line

url:     http://www.ejnar.se/tri/hemsidesfilerna.html
update:  2011 10 08   [check: 29 juni 2021]
Valid CSS!

U p p