threelines

navcon — nedåt

red hor line

red hor line

new RWD photo page 2016-kv3a   |   S:t Sigfrids kyrka

Sidan gjordes för att undersöka huruvida det går att göra en RWD hemsida som duger även för små mobiler, t ex min lilla Asus. Genom inläsning av en särskild fil - nyt.css - kommer en länkkolumn att utgå, (dvs visas ej), när device-width är mindre än 440px.
Det visas följaktligen 4 kolumner av länkarna (i en 'navcontainer') när w > 440 men bara tre kolumner i alla andra fall.

rensade något 19 juni . . .

Den bästa videon i dag:


A must watch short video from Anissa Naouai. She is one the bravest journalist out there, a beacon of hope to the good people of this planet.


Förteckning över

Statens Bränslekommission (1940)

1939 års nämnders arkiv Vednämnden
Statens Bränslekommission (1940) 1939 års nämnder.

Den 27 oktober 1939 beslöt Kungl. Maj:t. tillsätta en statens industrikommission, och denna dag utfärdades instruktion för denna kommission. Industrikommissionen skulle enligt instruktionen omhänderhava icke blott regleringen av råvaruförsörjningen och produktionen på det industriella området utan även ledningen av bränsleförsörjningen. Kommissionens befattning med bränslefrågorna blev dock väsentligen blott medelbar genom under densamma lösligt sorterade, tidigare tillsatta nämnder, statens vednämnd, statens kolnämnd, bensin och oljenämnden och statens gengasnämnd. Vednämnden och gengasnämnden bildades den 6 september, kolnämnden den 15 september och bensin och oljenämnden den 6 oktober 1939. Den 1 juli 1940 uppgingo samtliga dessa nämnder i den då tillsatta Statens Bränslekommission, i vars lokaler deras handlingar sedan förvarats.


main index   —   main folder content


En ytterligare sektion

En 'section' i denna testsida 20 oktober 2016

For those who frequent MoA are you familiar with Lotte Lenya's recording of the song?

https://www.youtube.com/watch?v=x-5ata4jDyk&list=RDx-5ata4jDyk

The "Alabama Song" was written as a poem in idiosyncratic English for Bertolt Brecht by his close collaborator Elisabeth Hauptmann in 1925[1] and published in Brecht's 1927 Home Devotions (German: Hauspostille), a parody of Martin Luther's collection of sermons. It was set to music by Kurt Weill for the 1927 play Little Mahagonny (Mahagonny-Songspiel) and reused for Brecht and Weill's 1930 opera Rise and Fall of the City of Mahagonny (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), where it is sung by Jenny and her fellow prostitutes in Act I. Although the majority of all three works is in German, the "Alabama Song" retained Hauptmann's English lyrics throughout.

Brecht and Weill's version of the song was first performed by the Viennese actress and dancer Lotte Lenya, Weill's wife,[2] in the role of Jessie at the 1927 Baden-Baden Festival's performance of Little Mahagonny. The first recording of the song—by Lenya for the Homocord record label—came out in early 1930 under the title "Alabama-Song";[3] it was rerecorded the same year for the Ultraphon record label for release with the 1930 Leipzig premiere of The Rise and Fall of the City of Mahagonny, despite Lenya not being a member of that cast.[4] She continued to perform and record the song throughout her life, including for her 1955 album Lotte Lenya Sings Kurt Weill (Lotte Lenya singt Kurt Weill), released in the United States under the title Berlin Theater Songs.[3]

Note to RT - I believe that Lotte Lenya's recording is public domain. Posted by: ALberto | Dec 7, 2016 12:39:27 PM | 87

Back to top