alla sidorna

gr line

main index blom index foto hub

gr line

SVARTJOBB I FRISÖRBRANSCHEN

gr line

N e d å t

N e d e r s t

chin_dam   Inlagt juli 2010

* * *

Skärgårdsön som heter Gällnö

Skärgårdsö i högsommarenVårt fosterland

av Axel Lundegård


Ej med stora later och starka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord,
Nej, med handen på plogen och med slagan på logen
och med tankens kraft vid ditt arbetsbord.
    
Fosterlandet blir vad du gör det till,
blir så ljust och fagert och rikt du vill.
Det är du, som bebor det, av din gärning beror det:
fosterlandet blir vad du tror och vill.
    
Ej är Sverige fattigt, ej mörkt, ej kallt.
Det var järn i jorden, när drivan smalt.
Och i sommarnattsljuset rodnar rågen vid suset 
av den svenska furan, som hägnar allt.
    
Snöland, solland, lyssna, kring skär och strand 
sorla tusen böljor, dem kölden band.
Tusen vaknande unga viljor verka och sjunga,
och det röjs, det plöjs i vårt fosterland.

gr line

Sången härovan har jag endast hört en gång. Då gjorde den ett starkt, outplånligt intryck på gossen som då var omkring tio år. Den sjöngs med stor entusiasm och med ordentlig schwung av en skolkör från en folkskola i södra Vissefjärda socken. Det kan ha varit Stolpabäck, Förlångsö, Gajemåla, Klippingsbo eller Sidlandsmåla eller någon annan folkskola. Det var den 6:e juni, dvs nationaldagen som då kallades svenska flaggans dag och om det var 1943 så hade nyligen krigslyckan vänt och var det 1944 så var det självaste invasionsdagen, dagen D som den blev kallad. Man stod vid kyrkstapeln och sjöng. Det var mycket högtidligt och vackert. En superchauvinistisk känsla åstadskoms...
Författaren till sången, Axel Lundegård, deltog i den litterära debatten omkring sekelskiftet och var bl.a. engagerad i den s.k. Strindbergfejden omkring år 1910. I tidskriften Fram som utgav ett s.k. Strindbergnummer 1910 stod den här sången.
Enligt Arbetet 3/8 1910: "Bland de rimmade sakerna förekom också Axel Lundegårds förståndiga dikt "Fosterlandet" med musik av skalden själv".

En bok av författaren, Axel Lundegård, finns med på min fyndlista för endast 300 netto + frakt. Det är Röde prinsen från 1932.

* * *

Tvätterskan i Portugal

Har du träffat den vackra Nina. Hon hör hemma i Portugal.
Hon gör skjortorna dina fina.

- R: Har man bara en slant till bröd och en slant till en Manzanilla,
lider tvätterskan ingen nöd
etc etc

Gösta Rybrant text

gr line

Svartjobb mitt i stan!

Konceptet är enkelt. De anställda får ingen lön. Det är utbildning och praktikjobb. De som utför arbetet får själva dyrt betala för något som kallas utbildning. Inga löner betalas således - ett urgammalt sätt att utnyttja människor. Unga människor, som vill skaffa sig ett bra yrke eller omskola sig, utnyttjas och förespeglas diplomerad och tjusig yrkesutbildning med en biljett till en fin framtid med modern hårvård som levebröd.

Klippa för 99 kr - går det?

Ja, det går. Mitt i stan, mitt i Sverige i september 2006. Det går om man satt i system att icke alls betala:


Tillvägagångssättet

Man låter 'elever' göra arbetet. Eleverna är således kursdeltagare eller lärlingar men de kallas ofta för något annat, t.ex. modeller! De har ibland A-kassa, ibland försörjs de av föräldrar eller en sambo. De har ofta själva betalt 90 - 180 tusen kronor för 'kursen' som de kanske måste låna ihop. Detta för sitt livs investering där det itutats goda chanser till bra jobb, grundat på en yrkesutbildning, som är relativt kort i förhållande till vad som kunderna kräver av kunnande. Det går inte att få fram en yrkeskunnig frisör på sex månader, oavsett begåvning och intresse för yrket.

I en typisk kurs är det mycket praktik. 'Eleverna' skickas ut till företag som Hårpalatset, Hårcenter eller vad de nu heter, som annonserar i City och Metro att man kan bli klippt för 99 kr av en frisör.... Det kan också kallas elevklippning för 99 kr och det är ju faktiskt ärligare marknadsföring. (Se foto nedan) Det går inte att klippa håret för 99 kr och därav betala lön, moms, soc. avgifter, etc enligt befintliga regler. Det skulle inte räcka till hyra eller försörjning över huvud taget. Däremot kan tillvägagångssättet slå ut den befintliga kåren av kompetenta yrkesutövare.

Hur man får tag på folk

Det är klart att svårigheten att få jobb och läget på arbetsmarknaden för yngre människor har gett en situation att många nappar på erbjudanden, som de inte kan tro annat än att de är seriösa och leder till försörjningsmöjligheter. Det är Italy Academies Mirabella på Sveavägen, det är Hair Style Top Education på Odengatan osv De får först ungdomarna att känna sig utvalda (Hurra, jag kom in på kursen!) - de kallas hair styling/makeup artists etc och ska få lära sig italiensk hollywood style hair care etc. Det ska bli en framgångsrik framtid med flärd och med en internationellt inriktad yrkesutbildning som är överlägsen allt gammalt och dammigt.

Bakgrund

Tidigare betalade frisören till sina praktikanter, lön, semesterersättning, sociala avgifter enligt klara lagregler. Men i dag är det tvärtom. Praktikanterna betalar till 'frisören' i stället för omvänt. Dessa 'frisörer' är inte längre yrkesfolk utan en person med den smarta affärsidén, som gjort sig till en utbildningsföretagare (med alla chanser till arbetsmarknadsstöd av olika slag, lönebidrag osv . . . ), som själv behåller nämnda 99 kr för en klippning. Som inte alls betalar moms eller skatt, och som ständigt expanderar med nystartade salonger överallt - dit dessa s.k. 'elever' eller praktikanter eller modeller skickas.
Förut kom praktikanterna från erkända yrkesskolor med Syo-konsulenters assistans eller via Arbetsförmedlingen, och frisören fick betala ordentligt för det arbete som lärlingen utförde. Men det var i förrgår, inte i dag!

Vilka åtgärder behöver vidtas?

Det måste gå att återgå till ordningen att skatteregler och arbetsrättsliga regler följs ordentligt. Att yrkesutbildningar kollas av någon myndighet: om det verkligen rör sig om utbildning i vanlig mening eller om bedrägeri i stor skala.voy

Upp


main folder content

URL:  http://ejnar.se/blompottan.html 	[indragen sida]
Update: 2017 10 11

gr line