treffloc plus ljusslinga

4-meny

Karl Johans torg

Orter och ortnamn

Ett nyligen taget foto föreställer 'Karl XIV Johan' när han rider in i (eller ut från) Gamla Stan

Slussen byggs om

Ryttaren har nyligen fallit av hästen. Sånt händer!

vem är ryttaren på hästen?

Platsen ligger i Sverige. Koordinaterna är kända:
56° 35´ N resp 15° 25´ E


Vetefält i Västernärke
vetefält i Närke


Hur man kan försvara sig

Om användning av s.k. konventionella vapen skrev den gamle Plinius:

"I Samosata vid stranden av Eufrat finns ett träsk som frambringar en brännbar gyttja kallad petroleum. Så snart detta kommer i beröring med en fast kropp fastnar det vid denna, och när folk berör det häftar det vid dem när de försöker frigöra sig från det. På så sätt försvarades stadsmurarna då de angreps av Lucullus (i Mitradates krig år 74 f. Kr.).
Trupperna blev brända av sina egna vapen. Vatten får det endast att brinna ännu kraftigare; försök ha visast att elden kan kvävas endast med jord.
"

"Nafta är av liknande art — detta är namnet på ett ämne som rinner ut som flytande beck i trakten av Babylon och den del av Partien som är belägen i närheten av Astacus. Nafta är nära besläktat med eld, som omedelbart dras till den när den förnimmer naftan. Det var med dess tillhjälp Medea enligt sägnen brände sin medtävlarinna, vars krans tog eld sedan hon nått fram till altaret för att offra."

 (II: 108 i Historia Naturalis)

De tre p:na Peking, Piketti och Putin