midi

Luntmakargatan juldagen 2000, kl 10.04

25 dec 2000, juldagen kl 10.04 en cykel vid badplatsen

main folder index   —   1677   —   7192   —   nedåt   —   blp-bildemidi

red hor lin

Den förstörda bron över Donau: Byggd 1928, bombad av Hitlers trupper 1944, åter sönderbombad i april 1999. Bilden

red hor lin

in the darkness Veteranbilar på Mallorca 80 in Las Palmas

red hor lin

DN 19hundrakallt åhej å hå - va de går

red hor lin

Hemvisten på Luntmakargatan 91    En funnen länk till en svunnen tid

red hor lin