64sq

Kjesmålen flygfoto

Nyårsdagen 2011 TreffLokale und Lichtschlinge
  view west 2011

skuggande_stolpe
  view east 2016


* * * *

Efterföljande text är ur Nordisk Familjebok 1800-talsupplagan - 
dvs den som utkom före den s.k. Uggleupplagan

Afghanistan

Landets historia

börjar sent och innehåller ett virrvarr om olika stammars kamp.

Afghanistan lydde en lång tid under Persien,

till dess vid den kraftfulle Nadir sjahs död, 1747, Ahmed sjah afkastade det hatade oket och grundlade Durani-dynastien, som herskade till 1829. Tre bröder af Baraksiernas ätt delade landet. Mot den förnämste, Dost Muhammed, i Kabul, förklarade engelsmännen krig 1838, emedan han angripit fursten i Lahore, och en här inryckte öfver Bolan. Dost Muhammed öfverlemnade sig åt engelsmännen, och landet tycktes hjelplöst hemfallet åt Englands välde.
Men vid vinterns inträde, då förbindelsen med Indien var afskuren, reste sig hela befolkningen under Muhammeds son Akbar. Den engelske befälhafvaren ingick med denne ett fördrag, enligt hvilket han skulle utrymma Afghanistan. Hären uppbröt, 16,000 man stark, från Kabul för att öfver Kejber-passet nå Indus, men föll nästan till sista man ett offer för kölden och de vilde stammar, som från alla sidor angrepo densamma.

En ny engelsk här inträngde i Afghanistan, förstörde städerna Gasna och Kabul och sprängde Akbars skaror, men drog sig derefter, förtröstande på landets hjelplöshet, tillbaka till Indus. Dost Muhammed lössläpptes, återvände till sitt rike och befäste å nyo sitt välde. Han dog 1863, lemnande sitt rike åt sin son Sjir Ali kan. I området Afghanistan bestå för närvarande jämte hvarandra tre oafhängiga riken: Kabul-Kandahar, Kundus-Balsch och Herat.
Städer: Kabul, Gasna, Kandahar, Herat, Furrah m. fl.

O. A. S.

Förutom beskrivningen av Afghanska historien så är sidans enda uppgift att länka till flygfoton

150.red

svart/vitt flygfoto Käsemålen Jag berättar om denna bygd svart/vitt flygfoto I Vasastan i låg förmiddagssol

USA:s krig är ett brott

Återigen bombar världens rikaste och mäktigaste nation ett av världens fattigaste och mest utsatta. . . . .
Läs Erik Wijks ledare!

150.red

aerial view of manhattan september 13

150.red

tora bora

afganistan och gränsområdet i pakistan karta över khyberpasset i

Afghanistan med jalalabad samt peshawar i pakistan

150.red

the u.s. military was closely watching the areas around jalalabad for clues to the whereabouts of bin laden, who is reported to have been sighted in the tora bora (svart damm) area near the eastern city reported 28 nov.

se också dn sid a 16 den 29:e nov. om durandlinjen — gränsdragningen mellan afgani- och pakistan (pashtunistan)

truppenaufmarsch vor tora bora

Die Bergfestung Tora Bora (svarta dammet) gilt als Zufluchtsort des Terroristenführers Bin Laden. Afghanische Anti-Taliban-Einheiten haben eigenen Angaben zufolge die Region vor der Bastion unter ihre Kontrolle gebracht. Mehrere al-Qaida-Gefolgsleute sollen getötet worden sein.
Dschalalabad - Milizenführer Hazrat Ali sagte der afghanischen Nachrichtenagentur AIP am Mittwoch, rund 2000 Kämpfer seien vorgerückt.
US-Militärs gehen davon aus, dass sich in den riesigen Höhlen und Tunnelanlagen auch Terroristenchef Osama Bin Laden verstecken könnte. US-Kampflugzeuge flogen auch am Mittwoch weiter Einsätze auf Tora Bora und die Taliban-Hochburg Kandahar im Süden Afghanistans, berichtete die Agentur weiter.
Getötete al-Qaida-Mitglieder
Bei US-Luftangriffen im Gebiet um das mutmassliche Versteck Osama Bin Ladens im Osten Afghanistans wurden derweil nach Angaben der Nordallianz zwölf Gefolgsleute des Moslem-Terroristen getötet. Der Nordallianz-Kommandeur Hasrat Ali in Dschalalabad sagte am Dienstag, die Getöteten hätten Bin Ladens Organisation al-Qaida angehört. Sie seien in den vergangenen beiden Tagen bei Luftangriffen der USA auf das Gebiet Tora Bora umgekommen.
Hasrat konnte indes nicht bestätigten, dass der enge Vertraute Bin Ladens, Aiman Sauahri, verwundet oder getötet worden sei. Allerdings hätten sich der Ägypter und Bin Laden zum Zeitpunkt der Angriffe in Tora Bora aufgehalten, sagte Ali. Woher er dies erfahren haben will, sagte der Nordallianz-Kommandeur nicht. Die Bombardements der USA in der Region seien sehr heftig. Seit Sonntag seien bei den Angriffen in der Region auch insgesamt 58 Zivilisten ums Leben gekommen, berichtete Ali.

Der Spiegel 5 dec 2001

150.red