€€

red stars red stars
red stars red stars

orange hor line

red stars   k a r t a   red stars

orange hor line

orange hor line

Den japanska träddödaren

Luntmakargatan

skolor och kyrkor i närområdet

red stars red stars
red stars red stars

orange hor line

orange hor line

orange hor line

orange hor line

karta Luntis 91

Mellan Markvardsgatan och Rehnsgatan ligger kvarteren Blompottan och Stolmakaren.
Blompottan mellan Sveavägen och Luntmakargatan,
Stolmakaren mellan Luntmakargatan och Döbelnsgatan.


Värneplikten, eller militärtjänsten är såsom sådan icke fruktad av våra pojkar, vilka förr betraktat den som ett nöje, men nu ryckes den unge mannen från sitt arbete, hans nyss började bana avbrytes, hans pågående utbildning till yrket avklippes, och livet i kasernen svävar mellan dagdriveri och överansträngning, halvsvält och därav följande superi. Men det ointelligenta sysslandet med skräp, paradexercis och hälsning, gatusopning och städning förslöar honom, och gör honom trilsk och rå.

Värneplikten utpuffades först såsom demokratisk, lika för alla, men är icke så, ty den bemedlade skaffar sig förmåner och permissioner, och den adlige är oftast reservofficer.
Kasernen! Var återfinner man en sådan existensform, som endast straffången och sjukhjonet fatt nöjas med? Kasernen, där mänskor båsas, är ju den förmänskligade lagården. Det kan inte vara på annat sätt, svarar man. jo, men det kunde förr, då den varma årstiden var anslagen till fritt lägerliv i tält, och då den enkla vapenövningen lärdes på lediga stunder i skolan. Vid tolv års ålder kunde jag och samtida all infanteriexercis, till och med i bataljon; vid femton fäktade vi med bajonett, vid sexton florett och sabel. Samtidigt inskriven som skarpskytt hade jag lärt skjuta, och ägde vid aderton år utbildning, motsvarande officers, med extra skola i ridning och voltige (på levande häst). Detta störde icke studierna, betungade icke föräldrarna, och det militära är just ägnat för pojkar, då deras lekar härigenom fä en organisation och äger ett givet ändamål. Vi skarpskyttar befriades då från första årets beväring, och andra årets tjänst var mycket lindrig i läger på fältet.


Har den moderna krigsföringen till lands utvecklat sig så enormt, att utbildningen fordrar år? Nej, den har förenklats, såsom vi erfarit av japanska kriget. Alla rörelser företagas nu i spridd ordning, utan synnerlig vikt vid rättning och vackra marscher; allt kommer an på de taktiska rörelserna, som beräknas av befälet. Skjutningen blir som den kan, numera är det skottmängden som avgör.Vad är då värnepliktens idé? Denna hemlighet uttalades i ett oförsiktigt ögonblick av dåvarande v.K. »De skulle uppfostra nationen!» - i lagårdar, av underofficerare, med hälsningar och gevärslära, halvsvält, elakheter och råheter, till lydnad och tystnad, medan de övre arbetade i deras fickor, fick makt över deras förstånd, så att de kunde inbilla dem vad som hälst. Och med kroppslig utveckling följde intelligensens förfång, moralisk feghet framför allt.

Strindberg; mer om hans betraktelse över utvandringen till Nordamerika   -   eller direkt till texten 'olust i landet' ...


main folder content    —     local folder content    —     hem     —     local index     —   U p p


Catarina 2½ månad på Drottninggatan i Örebro   catti31maj62

7 2 1962  - i Nelvigs lägenhet i Båghuset, inför flytten från Örebro hade vi städat noga...


Fotoalbum     —     3746 folder   —     Bilder     —     Längst ner på denna sida

arched_house content

Blompottans pool

man arbetade på lördagarna också

170ee

U p p

Trafikomläggningar är vanliga i huvudstaden...


URL:     http://ejnar.se/5619/navigator.html
Update:  2011 12 02 []

Valid CSS!

Back To Top