Strindberg uttalade sig om

emigrationen

När då först armén skulle omorganiseras och nya regimenten uppsättas gjorde man den bedrövliga upptäckten, att det fattades folk. En illustration till folkbristen bestods av Lapplandsexpressen, vilken i den vevan gick in på Stockholms Central med en passagerare. Almanack för alla bidrog med en illustration till emigrationen: Hundra man om dagen!

Då vaknade man till besinning och började utreda emigrationsfrågan. Statistikern Sundbärg behövde bara läsa i sina protokoll för att upptäcka det landets befolkning övervägande utgjordes av ålderstigna och minderåriga; de manbara hade flytt.

Nu i dessa dagar har jag läst hela utredningen, som ju är ganska målande, ibland lite blomstermålande, och när jag frågar mig: Vad är orsaken till landets avbefolkning, så besvara emigranterna frågan i tre tempo: Värneplikten, Skogsskövlarna, Det föråldrade styrelsesättet, med en lagstiftande, självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös underklass, där samhällets oumbärlige regeras av de umbärlige.

Källa:  August Strindberg, 
Tal till svenska nationen samt andra tidningsartiklar 1910-1912.
 © Albert Bonnier 1919.

För att slippa göra värnplikten reste min fader iväg till Minnesota, via Kristiania, år 1907.
Så Strindberg har rätt i detta; värnplikten var en orsak till emigration. Pappa stannade där borta i sjutton år.


Julafton 2016. Glädjeämnen finns. Julen är ju en passade tid o tillfälle att samla anhöriga - åtminstone en gång varje år.


Hilgeland bemästrade problemen med sneda slitsar

länk till en pdf av AB A.Bonthron Prospekt n:r 311
[förmodligen från år 1937]
Man freut sich!!!!!!!!