threelines

En idé

Salig längtan

Säg det endast till de visa,
att det ej blir dårars gamman:
det som lever vill jag prisa,
då det trår till död i flamman.

Sänkt i kärleksnätters dyning,
som allt ursprungs ursprung hyser,
anar du en sällsam gryning,
då den stilla lågan lyser.

Mörkret kan ej hålla kvar dig,
och den heta nattens mening
är blott nytt begär, som drar dig
mot en högre, ny förening.

Fången, tvingad och berusad
flyger du, mot ljuset vänd,
fjäril, tills du eldomsusad
äntligt är förtärd och bränd.

Och till dess du detta nått,
detta: dö och bliv,
vankar du som främling blott
i ett skymningsliv.

Johann Wolfgang von Goethe
Tolkning:     Karin Boye.

150.red

Smultronschersminen

alla sidorna

En resa i mitten av maj månad till Bäckfall och Bruzaån

150.red

150.red

Smultronschersminen planterades år 2002. Den blommade fint under flera år: 2004 - 2008 - om jag minns rätt...
Den doftar sagolikt fint, särskilt på kvällen. Jag vet bestämt att den icke blommade alls under flera år, jag tror det var 2010 - 2015; kan ej vara exakt här. Tänkte nu placera en del foton på denna sida. Fotona har datumangivelse i de flesta fall.

150.red

20040705
den 5 juli 2004

morgonsol
den 5 juli 2005

Back to top

smultronschersmin