threelines

En idé

Salig längtan

Säg det endast till de visa,
att det ej blir dårars gamman:
det som lever vill jag prisa,
då det trår till död i flamman.

Sänkt i kärleksnätters dyning,
som allt ursprungs ursprung hyser,
anar du en sällsam gryning,
då den stilla lågan lyser.

Mörkret kan ej hålla kvar dig,
och den heta nattens mening
är blott nytt begär, som drar dig
mot en högre, ny förening.

Fången, tvingad och berusad
flyger du, mot ljuset vänd,
fjäril, tills du eldomsusad
äntligt är förtärd och bränd.

Och till dess du detta nått,
detta: dö och bliv,
vankar du som främling blott
i ett skymningsliv.

Johann Wolfgang von Goethe
Tolkning:     Karin Boye.

150.red

Smultronschersminen

alla sidorna

En resa i mitten av maj månad till Bäckfall och Bruzaån

150.red

150.red

The plain truth is that Syria is the victim of a long-planned Joint Criminal Enterprise to destroy the last independent secular Arab nationalist state in the Middle East, following the destruction of Iraq in 2003. While attributed to government repression of “peaceful protests” in 2011, the armed uprising had been planned for years and was supported by outside powers: Saudi Arabia, Turkey, the United States and France, among others. The French motives remain mysterious, unless linked to those of Israel, which sees the destruction of Syria as a means to weaken its archrival in the region, Iran. Saudi Arabia has similar intentions to weaken Iran, but with religious motives. Turkey, the former imperial power in the region, has territorial and political ambitions of its own. Carving up Syria can satisfy all of them.

Diana Johnstone okt 2016

150.red

Smultronschersminen planterades år 2002. Den blommade fint under flera år: 2004 - 2008 - om jag minns rätt...
Den doftar sagolikt fint, särskilt på kvällen. Jag vet bestämt att den icke blommade alls under flera år, jag tror det var 2010 - 2015; kan ej vara exakt här. Tänkte nu placera en del foton på denna sida. Fotona har datumangivelse i de flesta fall.

150.red

20040705
den 5 juli 2004

morgonsol
den 5 juli 2005

Back to top

smultronschersmin