Meritförteckning

Av naturliga orsaker: ingen anledning uppdatera eller vårda denna sida


Anställningstider Arbetsgivare och sysselsättning
17/6 1946 - 10/8 1946 Maskinfirman Jon Stenberg, Lindås.
Bankbud, varubud.
13/8 1947 - 30/11 1947 AB E.J. Carlström & Son Velocipedfabrik,
Emmaboda. Montering av cykeldelar.
1/12 1947 - 1/11 1951 Maskinfirman Jon Stenberg AB, Lindås.
Lagerarbete, lagerbokföring och diverse kontorsarbete.
1/11 1951 - 20/12 1951 Televerket, Broakulla.
Kabelarbete. Grävning.
15/1 1952 - 13/7 1953 Flygvapnet, F2 Hägernäs, Ljungbyhed, Ängelholm, Tullinge.
fältflygarutbildning; värnplikt med luftbevakn- och radartjänstgöring.
1/9 1953 - 27/2 1954 AB Ångsågen i Vislanda.
Fakturering, löneuträkningar, kontroll av virkesspecifikationer, korrespondens.
1/3 1954 - 10/5 1961 Maskinfirman Jon Stenberg AB, Emmaboda.
Orderbehandling, offertarbete, telefonförsäljning.
Från den 1/11 1955 filialföreståndare vid Örebrokontoret.
12/6 1962 - 15/8 1971 AB Lundèn & Lindhe, Birger Jarlsgatan 73-75, Stockholm.
Inköp och försäljning, offerter, kalkyler, översättning, marknadsföring,
kundbesök, besök hos leverantörer i Tyskland och England.
5/11 1974 - 31/12 1977 AB V. Löwener, Solna.
Produktspecialist, med teknisk o. kommersiell marknadsföring och försäljarstyrning. Resultatansvarig för produktgruppen skärande och hållande verktyg. Resor inom och utom landet.
1/1 1979 - 20/12 1999 Rudbecksskolan Komvux, Sollentuna. Adjunkt, fast tjänst; heltid.
Undervisning i matematik, företagsekonomi, rättskunskap, databokföring, finansiering och kalkylering m.fl. ämnen. Dag- och kvällskurser. Studiehandledare i ekonomiska ämnen 1983 - 1994.

År     Utbildning
1941-1947 Sexklassig folkskola, skolform B3
1947-1948 Allmän fortssättningsskola, 360 utr.
1952 Tio månaders teoretisk skolning i bl. a. matematik, svenska och engelska i samband med flygvapentjänst, FÖFS (Försvarets förberedande fältflygarskola), vid F2 Hägernäs.
1957-1959 Örebro stads tekniska aftonskola, en tvåårig preparandkurs för tekniska gymnasiestudier.
1959-1962 Högre Tekniska Läroverket i Örebro. Två års kvällsstudier samt ett avslutande dagår. Maskinteknisk linje. Ingenjörsexamen den 23/5 1962
1963-1965 Tyska o engelska språk-kvällsstudier vid TBV o Borgarskolan i Stockholm.
1971-1974 Stockholms Universitet, heltidsstudier i främst ekonomiska ämnen.
  Filkand-examen den 4/10 1974
1974 Fortsättningskursen Beskattningsrätt med associationsrätt II, tiopoängskurs.
1976 Sveriges Mekanförbunds Expertkurs i skärteknik, Örebro och Trollhättan.
1978 Lärarhögskolan i Stockholm, ämneslärarlinjen. Ekonomiska ämnen med behörighet för lärartjänst vid gymnasium. Höstterminen bestod i praktiktjänstgöring vid Östermalms Gymnasium. Lärarexamen den 22/12 1978
1978 Pedagogisk grundkurs inkl. statistik, 10 poäng med examination 14/12 1978.
1982 ADB för gymnasielärare, 5 poäng, vid Institutionen för ADB vid Stockholms Universitet. Betyg: 16/11 1982.
1988 Desktop-publishing, kurs i juni vid Produktionstekniskt Centrum, Göteborg.
1994 Redovisning och beskattning, en veckas kurs i augusti 1994 vid FLE i samverkan med högskolan i Jönköping.
1995 Internationell Marknadsföring, Lunds Universitet, Ekonomiska Inst.
1996 Vuxenpedagogik i teori och praktik, 120 timmar, Norra Latin.

Övriga upplysningar:   F-skattsedel finns. Momsregistrerad firma: Kaizen Data.

Stockholm 20 okt 2000   -   Ejnar Ekström   -   main folder content   -   Upp

CV update 2005-11-11 [viss editering 2010 02 20]