64sq

ray folder content

elink foton index n e d

ray_folder_content

1/2 2021 Funderar på människorna, avbildade på vykortet ''Ekströms Stuga'' ../foto/kjes.html

syskon

main folder index


main folder_content

1677_folder_content

3747_folder_content

5619_folder_content

tri_folder_content

ooo_folder_content


Warning to the Rich

[ Epistle of James ]
Jakobs Brev   Nya Testamentet

Kap. 5

1. Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände, som skall komma över eder.
2. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal;
3. Edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött.
4. Se, den lön I haven förhållit arbetarna, som hava bärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.
5. I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar; I haven gött eder av hjärtans lust "på eder slaktedag". I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna.