64sq

€€ hemsides­filerna

red lin

Attackera, angripa och bomba


Så här uttryckte sig Clausewitz om krigets natur och syfte:

Våldet, det fysiska våldet är medlet. Målet är att tvinga på fienden vår vilja. För att med säkerhet nå detta mål måste vi göra fienden värnlös. Det är, enligt sakens natur, det krigiska hantverkets egentliga syfte.


red lin

Gunnar Ekström, 1963-09-29 — 2001-12-04

red lin

Gunnar med sin pappa i Bergianska trädgårdenGunnar glad, en vacker junidag år 2000

Boendet på Svärdsliljevägen

på båren, på våren 2001Gunnar måste ofta åka ambulans in till St Görans sjukhus

Man blev förtvivlat ledsen över att se Gunnar lidaGunnar får näring den 24:e Maj 2001. Men livet är inte roligt längre. ett kort på sista födelsedagen, 29:e septFödelsedagen.
Emmchen gör alltid Gunnar glad

or hor lin