64sq

dreiess

vinter_2010
Mycket snö vintern 2010/2011.

The Welland Canal

The Welland Canal. Den grävdes mellan sjöarna Lake Erie och Lake Ontario för att kringgå Niagara Falls. Nivåskillnaden är 100 m, varför ett antal slussar behövs. Första kanalen grävdes 1829. Den nuvarande invigdes 1932. Oceangående fartyg, kan tack vare den här kanalen, ta sig från Atlanten ända in till de betydande städerna Duluth (Minnesota) och Thunder Bay (Canada), båda belägna vid Lake Superior Ett slussat fartyg får vara upp till 222 m långt och 23 m brett. Kanalen är 8 m djup (jämför Göta Kanal, som är 2 m djup). Antalet slussar är endast 7 á ca 14 m hisshöjd. Sluss-systemet är högst sofistikerat och bl.a. kan man samtidigt slussa nerför och uppför (dual locks) och klara mötande trafik. Allt är upplyst och öppet dygnet runt. 1996 gick 900 oceangående fartyg genom systemet och 2400 lakers (fartyg för tunga transporter av järnmalm, kol och spannmål över de Stora Sjöarna (Great Lakes): Ontario, Erie, Huron, Michigan and Lake Superior. Lämnar man punkt A (Atlanten vid mynningen av St. Lawrencefloden) och tar sig via Montreal och Welland Canal når man en punkt B (the twin harbour cities, Duluth i Minnesota, Superior i Wisconsin), efter en 380 mil lång sjöväg med 180 meter i höjdskillnad. Jämför hela Sveriges längd som är 150 mil. Vill du veta mer om sjöfarten på de Stora Sjöarna, så sök på the Great Lakes St. Lawrence Seaway System eller Welland Canal.

Niagarafallen

Niagara är en femioåtta kilometer lång flod i Nordamerika, som bildar föreningslänken mellan Erie- och Ontario-sjöarna samt gräns emellan staten New York och provinsen Ontario i Canada. Vid Fort Erie, där den lämnar Eriesjön, är den 1,200 meter bred, delar sig ungefär tio kilometer längre ned i två armar, som omsluta Grand Island och förena sig efter femton kilometers lopp. Ungefär sju kilometer längre ned, vid en skarp böjning från väster till norr, bildar strömmen de världsberömda Niagarafallen, skilda genom Goat Island, som upptar ungefär en tredjedel av strömmens hela bredd. . . .

Källa: Pelle Svanslös i Amerika av Gösta Knutsson, Bonniers Barnbibliotek, Stockholm, 1943.

Det ovan återgivna är ordagrant ur Gösta Knutssons barnbok. Gösta Knutsson var för mig och många andra en särdeles magnifik barnboksförfattare. Den enda läsvärda av dåtida svenska författare, vad jag kan komma på. Jo, nedan har jag nämnt Gunilla Bergström. Dåtida eller nutida, hon skriver också i min smak. En fin, vacker och lättläst svenska. Berättelser med rättvisepatos. Att man duger fastän man inte är helt perfekt skapad, ett grundtema, som alla kan må bra av att höra talas om. Många av Knutssons böcker skrevs i ond tid då det kunde förefalla som om mörkrets makter skulle segra på jorden, då rätten att få leva inte var självklar vare sig för vuxna eller barn. Tror nog att texterna står sig gott ännu i denna dag, sextio år senare. I varje fall tycker vårt barnbarn, 6½ år, mycket om Pelle Svanslösböckerna.

En helt annan sak. När min pappa berättade om sina upplevelser i Minnesota och Canada mellan år 1907 och 1921 så sa han alltid Superior, aldrig använde han namnet övre Sjön, vilket i regel är det namn som står på svenska kartor. Så berättade han om sina resor liggandes på boogien under vagnarna upp till Port Arthur, en stad som sen 1976 har fått det fantastiska namnet Thunder Bay! En namnändring som förmodligen berodde på förväxlingar med andra Port A, t.ex. orten vid Mexikanska Golfen.

Hur slussning fungerar? För barn och vuxna visades principen fint på Sjötorps hemsida. Sjötorp ligger vid Vänern 44 m.ö.h. och båtar kan slussas upp till Vikens nivå 90 m.ö.h...