Dokumentation över den inbyggda terrassavvattningen

i ledningar som går genom lgh 42, Luntmakargatan 91, Stockholm.

avvattning 004 avvattning 005 avvattning 006 avvattning 007

Uppifrån T:s terrass rinner vattnet sex våningar lodrätt ner i mitt hörn i köket. Alla ledningar döljs i gipsskivelådor.
Sen leds vattnet norrut i en horisontell ledning uppe i taket.   |   N e d

avvattning 008 avvattning 009 avvattning 010 avvattning 011

Inne i mitt sovrum ansluter ytterligare en vertikalledning, nu från H:s terrass. Efter ett läckage här år 2000 utrustades taket med en inspektionslucka. Vattnet går nu österut, förbi båda hallarna in i barnvagnsrummet.   |   Nederst på sidan

avvattning 012 avvattning 013 avvattning 014 avvattning 015

Flera rörkrökar i barnvagnsrummet ska passeras innan vattnet når vattenlås och husets avloppssystem.

spyhole wasserrohr

Bilden till vänster visar uppsågningen 2000, högra bilden visar rören efter reparation.

ora hor lin

Mot  Luntmakargatan finns också inbyggda ledningar (se luckan nedan) för avvattning av det stora taket på husdelen med tre kupor. Se bild nedan!

ora hor lin

 

luckan dach avvattningstaket taket taksnoe Blompottan-5

ora hor lin

Hemsidan [skapad 2011 10 15]: http://ejnar.se/foto/avvattning.html   —   ovan till höger ett grannhus: Blompottan 5   —   Upp   |   Ned

ora hor lin

Terrassernas avvattning

Högt uppe, halvt i höjd med Observatoriekullen, ligger terrasserna på vårt hus, Blompottan 16. Härligt! Terrasserna har himlen till tak. När snön smälter i vårsolen, liksom vid ihållande hällregn, sätts avvattningssystemet på prov. Det är lägenheterna med nr 69, 70, 71 och 72 som är utrustade med dessa s k takterrasser.

De första tre terrasslägenheterna ligger på plan 7 enligt JM:s ritningar, men som i det nya lägenhetsregistret, kallas plan 5. Lägenhet nr 72 (1601 enligt Lantmäteriets lgh-nr) ligger ytterligare ett plan högre.

Lgh 69 och 72 har adress Luntmakarg. 89 medan lgh 70 o. 71 finns på Luntmakargatan 91.

På Luntmakargatan 93 finns dessutom lgh nr 93 (ägs av ICA) som har en stor takterrass.

Jag har speciellt intresserat mig för avrinningen från lgh nr 69 (Tor) och 70 (And) alltsedan en besvärlig vattenskada inträffat i min lägenhet (nr 42) på husets bottenplan, oktober - november 2000. Det visade sig att vattnet passerade i rör i min bostads tak...

Addendum 2015 06 20

Den reparation som företogs hösten 2000 höll inte längre än tills nu år 2015. En dag hördes dropp och vatten sipprade in bland mina papper och attiraljer. Jag tror emellertid att Sofia Rör lyckades få till rörkröken så att det nu håller så länge jag bor kvar...

Bilder som jag använt 2015:

DSC02218 DSC02239 DSC02280 DSC02281

Avvattningssystemet

 1. På varje terrass finns en rejäl och frostsäkrad (?) golvbrunn. På JM:s ritningar kallas de för 'takbrunn UV-50 MK Special' och är ovan försedda med en sil ø 300 mm.
 2. Hur kommer då vattnet ner till det kommunala avloppssystemet fvb östersjön?
 3. Det tas om hand av rörledningar (D15) diameter 40 mm invändigt. Ledningarna finns förlagda i inklädnad inne i huset, isolerade med 20 mm mineralull.
 4. Först rinner vattnet horisontellt några få meter från respektive brunnar, till en rörböj.
 5. Denna rörböj är utgångspunkten för vertikala transporten, 5 våningar nedåt genom huset.
 6. Två långa (troligen skarvade) vertikalrör, D15-40, når ner till nya rörkrökar, placerade i hörnen av kökstaket, lgh nr 42.
 7. De horisontella rören döljs i lådor av gipsskivor och ligger i takkanten.
 8. Vattenströmmen tvingas först norrut, i en ledning i mitt västra (mot gården) lägenhetstak, fram till en rörkrök centralt placerad i innertaket i det rum som ligger närmast porten (91an).
 9. I denna rörkrök (som en gång läckte) ändras vattnets riktning och går nu österut, i innertaket, förbi de båda hallarna i lgh nr 42, in i barnvagnsrummet.
 10. I barnvagnsrummet bär det av söderut omkring 700 mm, går sedan neråt ca 470 mm, vänder sen österut. 600 mm, och ansluter där till flera andra ledningar som bl a avvattnar från det stora taket mot Luntmakargatan.
 11. Den sista biten består av nya plaströr som anordnades november 2000 efter vattenskadan.
 12. Under dessa finns bl a vattenlås eftersom terrassvattnet nu nått avloppsstammarna i huset.
 13. Totalt färdas vattnet genom omkring ett dussin olika rörböjar... Alla välgjorda och täta får man hoppas!!
 14. En lekmannarekommendation är att två gånger om året testa avrinningen genom att hälla några hinkar vatten i brunnarna där uppe. Gärna två eller tre hinkar och lyssna om det rinner som det ska!
Terrrasser.odt   2011 11 14

CSS U A UPDATE 2015 06 20 [check: 2017 01 13] mvh €€

ora hor lin

Valid CSS!   * * *   U p p

ora hor lin