4-meny

Amerikaemigranter

filnamn valt: epos2018.html

150ee

Folke och Hjalmar Wolf, två morbröder som jag aldrig träffade. De utvandrade för gott till Amerika och besökte aldrig hemlandet. Nu fick jag lite info om deras liv, tack vare kontakt med kusinbarnet Jerry Axelsson i Nässjö. Där fanns en del brev från utvandrarna hem till föräldrarna i Hjältevad.

Uppåt