Ellen fick tre söner och blev 107 år

Ellen Ingeborg Augusta Johansson, född Petersdotter (1883-1990)

I en släktskog med flera tusen personer är det förstås några som man fäst sig särskilt vid. Jag har aldrig träffat Ellen Ingeborg Augusta vilket jag djupt beklagar. Hon var en dotter till min farmors faster, Rosalia Sofia Abrahamsdotter (1838-1908).
Ellen Ingeborg Augusta blev 107 år. Bara det!

Ellen Ingeborg Augusta fick tre pojkar:

  1. Jarl, som föddes i Mortorp 1904.
  2. Knut, som föddes i Matteus 1909.
  3. Axel, som föddes i Klara 1914.

Jarl, var en duktig man som det gick bra för. Första levnadstiden tycks han ha blivit omhändertagen av sin moster, Emilia. Denna kvinna var tjugo år äldre än sin syster, Ellen. Jarl vistades synbarligen i Mortorp ända tills han, år 1913, blev adopterad av slaktarmästare Svenssson i Kalmar stad. Influerad av fosterpappan arbetade Jarl en kort tid som charkuterist. Sen blev han kommunalanställd och gifter sig. Sen kom han till det välkända verkstadsföretaget Arenco där han blev verkmästare. Arenco, ett ännu existerande företag med bas i Kalmar, har en fin hemsida med historik; läsvärt!
1934 tar Jarl o hustrun, Tora, hand om en flicka från Göteborgs Vasa, Maj Gunbritt, som de adopterar.
Jarl blev 86 år.

Knut, var även han en duktig person, och hade turen att komma till bra fosterföräldrar uppe i Västernorrland. Dessa adopterade Knut och denne använde deras familjenamn: Grundström.
Knut Grundström klarade skolan fint och fick en belöning som skrivits in i annalerna. Arbetade bl a som slipare i en välkänd svensk verkstadsindustri, där han sen blev förman. Företaget:
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik ett företag med en fin historia - särskilt sextiotalet, men försvunnet år 2020; mellan 1979 och 1995 var Socialdemokraternas partiordförande och Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven anställd hos Hägglund & Söner.
Undrar om Knut hade någon kontakt med sin biologiska moder, Ellen? Hon blev ju 107 år gammal så det borde ha kunnat ske.
Knut gifter sig 1930 och en dotter, Maj-Britt, kommer till världen i augusti samma år.
Knut blev 83 år.

Axel, blev Tryckerifaktor på Svenska Dagbladet; således gjorde även denne Ellens pojk en relativt fin karriär; om man tar hänsyn till omständigheterna. Han bodde tillsammans med sin biologiska mamma, Ellen. Hon gifte sig med spårvagnsföraren Anton Johansson i december 1918. I överensstämmelse med antecknad passus i vigselboken så blev Axel ansedd som en gemensam son till Anton och Ellen. Därför använde Axel sen efternamnet Johansson.
Axel arbetade först som typograf. Han gifter sig med Henny juni 1942. Såvitt jag vet får de inga barn. Axel Elving Johansson blir faktor på Svenska Dagbladets tidningstryckeri. Även den tredje sonen torde/borde ha glatt sin moder, Ellen, mycket...
Axel blev 92 år.

Alla de tre pojkarna var ju proletärer - saknade tillgångar o utbildning.

Ellen fick även en dotter, 1920, med namnet Mary. Troligen återkommer jag härom...
Har nu den 12 augusti 2020 fått mycket mer information av en person, Håkan Sjökvist, som är ättling till Ellen och som även träffade henne.

Så har jag (april 2022) fått höra berättelsen om Knut som föddes på Allmänna BB på Norrtullsgatan och som 7 månader gammal kom upp till Grundströms i Gidböle. Radioprogram som är värt att lyssna på:

http://radioovik.se/category/semesterpratare-2019/page/2/
Per Larsmark berättar (18 juli 2019 - som lokal sommarpratare) om sin morfar, barnhusbarnet nr 9009, Knut.

Anfäder Ellen Ingeborg Augusta Petersdotter pdf 12 sidor

Back To Top