ejnar.se/blom/ridd.html

I en kolumn berättar jag om Hilda Kihlström, en halvsyster till min pappa. Eftersom det finns flera halvsyskon till pappa har jag tänkt andra kolumner kan fyllas med berättelser om Serafia, Thorvald; emigranterna.
Så en fjärde kolumn med min far och dennes biologiska helsyskon. Detta är en helt ny hemsida i vardande...
Ned till farbror Thorvald och sidans botten...

Serafia

Serafia Ekström föddes 6 juli 1874 i Guö, Åryd socken i Blekinge

Mor: Hedda Nordgren
Far: August Ekström
Efter emigration till USA samt giftermål kallade Serafia sig Sophie Williams.
Hon avlider i Amerika 1934.
Serafias mor, Hedda, var min farfars första hustru. Hedda dör 1880 och efterlämnar fem små barn.
  

Hilda

Hilda Ekström föddes 19 januari 1876 i Karlskrona.

Hilda har samma föräldrar som Serafia.
Hilda Ekström emigrerade till USA och som gift med John blev hon Hilda Kilstrom. Mer om Hilda på sidan hilda-john.html

Thorwald

Thorwald Ekström föddes 13 oktober 1884 i Karlskrona.

	Mor: Hilda Charlotta Petersdotter (1861-1887)
	Far: August Ekström
	Även denne son utvandrade till Amerika. Han var större delen av sitt liv bosatt
	i Philadelphia. Hans moder, Hilda Charloitta, var min farfars andra hustru. Hon dog 1887.
	

Torvald dör 1960 i Philadelphia.

Sigfrid, Tage och Nils

Plats för de tre sant biologiska helsyskonen:

Det är min pappa, Sigfrid Ekström född 1889 i Karlskrona, Tage Ekström född i Ronneby 1892 samt farbror Nisse, född i Madesjö 1893.

	Far: August Ekström 
	Mor: Ida Lindström 
	

Min farmor, Ida, blev min farfars tredje och sista hustru.

Alla de här omnämnda barnen till min farfar, August Ekström, har för länge sen lämnat jordelivet.