1677 merged files

Guten Morgen!

Denna gamla sida är endast byggd för PC, icke för Ipad eller slika små saker...

line short orange

foto 2001

en dag i juni 2001

Guten Abend

red hor lin

Mauthausen

Spanish Republicans at forced labor in the quarry at Mauthausen. Date: 1942

länk till dukumentation om Mauthausen Photo credit: Francisco Boix Collection, USHMM Photo Archives

ora hor lin

En dokumentär om de fullständigt obegripliga vidrigheterna som pågick i Europas mitt när jag var i tioårsåldern, finns här.
The United States Army made this film immediately following the liberation of Mauthausen. (RealVideo)

ora hor lin

"In Mauthausen existed several treatments of prisoners, amongst them the 'action K or Kugel' (Bullet action). Upon the arrival of transports, prisoners with the mention 'K' were not registered, and received no numbers, and their names remained unknown except to the officials of the 'Politische Abteilung.' (Lt. Veith had the opportunity of hearing upon the arrival of a transport the following conversation between the Untersturmführer Streitwieser and chief of the convoy: 'How many prisoners?' '15 but two K.' 'Well, that makes 13').
The prisoners were taken directly to the prison, where they were unclothed and taken to the 'Bathroom.' This bathroom in the cellars of the prison building near the crematory was specially designed for execution (shooting and gassing). The shooting took place by means of a measuring apparatus. The prisoners being backed twoards a metrical measure with an automatic contraption releasing a bullet in his neck as soon as the moving plank determining his height touched the top of his head. If a transport consisted of too many 'K' prisoners, instead of losing time for the measurement they were exterminated by gas, laid on to the bathrooms instead of water."

Work Cited
The Trial of German Major War Criminals, Volume III. London: His Majesty's Stationery Office, 1946. P. 206

red hor lin

Mahlzeit

lapp den japanska träddödaren 2003 16 sep 2006 carnegie engelbrekt_church Henri Matisse: Madras woman kvinnor i Bretagne

Konstverk av  

Paul Cezanne, Paul Gauguin och Henri Matisse

Välj här ett konstverk du vill titta på; tryck sen GO  

Enare träsk - ur Söner av ett folk (Väinö Linna)

I höga nordanländer
är en förgäten sjö
med öde, mörka stränder
och mången namnlös ö.

En junidag har isen flytt
när Lapplands korta sommar grytt;
oktobernatten binder
dess våg med is på nytt.

En gång - det sägs så bara -
har lappen velat se,
hur djupt det kunde vara
i stora Enare.

Hans lina brast; där ljöd en sång:
"Jag är så djup som jag är lång."
- Sen dess har ingen mätit
det djupet än en gång.

line

EYESCAN

line

Ivar Lo-Johansson skrev så här:
[...] "Det var en gång en städerska i Karlskoga som gick till sitt arbete klockan 2-3 på efternatten. Hon skrev olovandes på skrivmaskinerna i de tysta timmarna. Det var hennes snabba skrift som överlevde, inte byråkraternas, inte de styrandes prydliga brev. Sällan har något imponerat så djupt som människans segrar i Maja Ekelöfs bok." [...]
Vidare skrev Ivar Lo-Johansson (1970):
[...] Gör man sig en bild av svensk arbetardiktning under sjuttiofem år, vill man gärna se den som en konstellation. Först kom de oplacerbara meteoriterna. Nästan all svensk arbetardiktning före 1910 saknar helt litterärt intresse. Ett multum av arbetardiktare på 30-talet. Ovanliga händelser som, Folke Fridells "Död mans hand" 1946 och Maja Ekelöfs "Rapport från en skurhink" 1970, blir ett slags fixpunkter. Efter det har de svenska arbetarförfattarnas böcker inte behandlats av litteraturhistorikerna. [...]

Rapport från en skurhink, Maja Ekelöf, 1987.
ISBN 9174484230

Originalutgåvan kom 1970, och Maja Ekelöf erhöll Ivar Lo-Johansson-priset 1987.

line

kort gul linje

brushee

kort gul linje

1677 folder content

line

URL:     http://ejnar.se/1677/16merged.html
Update:  2011 01 26 [2017 02 05] 2021-09-24 ?
validering: gjordes samma (?) dag, hos W3C: Succé!

Valid CSS!